Teen_Thanh_Hoa


You are not connected. Please login or register

Skin 9xstudio new semeter 2

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Skin 9xstudio new semeter 2 on 17/07/12, 07:40 am

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
index_body

sghstrh

Spoiler:

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div style="height:3px"></div><div id="pun-info" class="boxFMvi main"><div class="main-head" style="background-color: red"><div class="page-title"><h2>Welcome to the Forums.</h2></div></div><div style="margin-top: 10px;"><div class="pun-visit">Chào mừng bạn đến với diễn đàn <a href="Lovehoian.Biz"><strong>www.lovehoian.biz</strong></a>. Diễn đàn của các bạn trẻ năng động, đừng chần chờ gì nữa, hãy <a href="www.lovehoian.biz/register"><strong>Đăng ký</strong></a> tham gia diễn đàn để khẳng định dấu ấn của bạn ở đây. Nếu bạn đã có nick rồi, hãy <a href="www.lovehoian.biz/login"><strong>Đăng nhập</strong></a> nhé!</div></div></div><p style="margin-top: -40px;"><img src="http://r20.imgfast.net/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" /></p>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<center><a target="_blank" title="Diễn Đàn Iskate Hội An" href="http://patin.vn/"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/untit148.png" alt="" height="160" width="850" /></a></center>

{JAVASCRIPT}

<!-- BEGIN giefmod_index1 -->{giefmod_index1.MODVAR}
<!-- BEGIN saut -->
<!-- END saut -->
<!-- END giefmod_index1 -->
        </div>
    <img style="padding-bottom:10px" src="/users/2012/10/88/45/album/sep11110.gif" />
    </div>
    <p style="margin-top: -40px;" align="center">
   <img src="/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" />
    </p>
</div>
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<div class="main">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</h1>
   </div>
   <!-- END message_admin_titre -->

   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <div id="pun-announcement">
      <p>{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</p>
   </div>
   <!-- END message_admin_txt -->
</div>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<div class="main">
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username" /></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password" /></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
</div>
<!-- END switch_user_login_form_header -->
</br>
<center><a target="_blank" title="Tatto Hội An" href="http://tattoohoian.mov.vn/"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/untitl22.gif" alt="" height="160" width="850" /></a></center>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="boxFMvi main">
   <div class="main-head" style="background-color: #770FE8">
      <div class="page-title">
         <h2>Khu vực tán gẫu chung</h2>
      </div>
   </div>
   <div class="main-content">

      <script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function(){my_setcookie('mytid',jQuery("#logout").attr("href"),1,0);});</script>   
          <iframe frameborder="0" width="100%" height="400px" onerror="firstchatfmvi()" src="/h25-" onload="firstchatfmvi()" id="chatfmvi"></iframe>


   </div>
   <img style="padding-bottom:10px" src="/users/2012/10/88/45/album/sep11110.gif" />
</div>
<p style="margin-top: -40px;" align="center">
   <img src="/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" />
</p>
<!-- END switch_user_logged_in -->
{BOARD_INDEX}

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<div id="pun-info" class="boxFMvi main">

   <div class="main-head">
      <div class="page-title">
         <h2>Tình hình diễn đàn</h2>
      </div>
   </div>
   <div class="main-content">

      <div class="starsItem">
         <p class="starsTitle">
            <!-- BEGIN switch_viewonline_link -->
            <a href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow">Ai đang trực tuyến?</a>
            <!-- END switch_viewonline_link -->
            <!-- BEGIN switch_viewonline_nolink -->Ai đang trực tuyến?
            <!-- END switch_viewonline_nolink -->
         </p>
         <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
               <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/user_s10.png" />
            </div>
            <p>{TOTAL_USERS_ONLINE}
               <br />{LOGGED_IN_USER_LIST} {L_ONLINE_USERS} {L_CONNECTED_MEMBERS}</p>
         </div>
      </div>
      <div class="starsItem">
         <p class="starsTitle">Sự kiện</p>
         <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
               <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/openso10.png" />
            </div>
            <p>{NEWEST_USER}</p>
            <p>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</p>
         </div>
      </div>
      <div class="starsItem">
         <p class="starsTitle">Thống kê</p>
         <div class="rightStats">
            <div class="leftStats">
               <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_s10.gif" />
            </div>
            <p>{RECORD_USERS}
               <br />{TOTAL_POSTS}
               <br />{TOTAL_USERS}</p>
         </div>
      </div>
   </div>
</div>
 
<p style="margin-top: -40px;">
   <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" />
</p>
<!-- END disable_viewonline -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <div class="user_login_form main-box center">
      <label><span class="genmed">{L_USERNAME} :</span> <input class="post" type="text" size="10" name="username"/></label>  
      <label><span class="genmed">{L_PASSWORD} :</span> <input class="post" type="password" size="10" name="password"/></label>  
      <label><span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /></label>  
      {S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" />
      <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
      <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
      <fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" scope="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
      <!-- END switch_fb_connect -->
   </div>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->
<div class="main-box clearfix">
             
   <p style="font-size: 10px;" align="center">{GROUP_LEGEND}</p>
</div>
<!-- BEGIN switch_legend -->
<div id="pun-legend">
<div style="float: left; text-align: left; padding: 0pt 23px;">
   <p>
      <img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /> {L_NEW_POSTS}
  </p>   
  <p>
      <img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /> {L_NO_NEW_POSTS}
   </p>
</div>
<div class="nguon">Powered by punBB ®️ Version 1.4
  <br/>Copyright ©️2000 - 2011, Forumotion Ltd.
      <br/>Style by Beevn - FM rip by
    <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
      <a href="http://9xstudio.biz/u331"><span style="color:green"><strong> ܓܨܓMxTrường </strong></span></a> </font>
      convert by <font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.org" class="copyright" name="bottom"><span style="color:red"><strong>baivong</strong></span></a>
    </font>
      <br/>Diễn đàn được phát triển bởi các thành viên.
      <br/>Ban Quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung thành viên đăng tải
      <br/>
</div>
</div>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->
index_box

Code:
<div class="indexbox9X">
    <!-- BEGIN catrow -->
    <!-- BEGIN tablehead -->
    <div class="boxFMvi">
        <div class="main-head">
            <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <table cellspacing="0" class="table">
                <tbody class="statused">
                    <!-- END tablehead -->
                    <!-- BEGIN forumrow -->
                    <tr>
                        <td class="tcl">
                            <span class="status">
                                <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}"
                                alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                            </span>
                        </td>
                        <td class="tc2">
                            <div class="boxbody">
                                <div>
                                    <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
                                        <a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a>
                                    </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="boxbody">
                              <div><span class="bbody">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
                                    <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                                    <br />{catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                                <!-- END switch_moderators_links --><br />
                          <select style="display:none" onchange="location = this.options[this.selectedIndex].value;"><option value="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">Các Diễn Đàn Con</option></select>
                          <span style="display:none" class="subforumFMvi">{catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}</span>
                                    <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong>{forumrow.SUBFORUMS}</div>
                            </div>
                        </td>
                        <td class="tc3" width="310">                         
                            <div>                             
                          <!-- BEGIN switch_topic_title --><span class="smallfont" align="left">
                                <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a></span>
                              <!-- END switch_topic_title --><br/>{catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                               
                                <table align="center">
                                    <tbody>
                                        <tr>
                                            <td align="center">
                                                <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" />
                                            </td>
                                        </tr>
                                        <tr align="center">
                                            <td align="center" style="padding: 0pt 4px; margin-top: 0pt; display: inline; border: 1px dotted ! important;">
                                                <span style="font-size: 8pt">
                                                    <font color="#373737">Threads :
                                                        <font size="+2" color="#99bf00">
                                                            <b> {catrow.forumrow.POSTS}</b>
                                                        </font>
                                                    </font>
                                                    <font color="red"> ♥️ </font>
                                                    <font color="#373737">Posts :
                                                        <font size="+1" color="#ff8a00">
                                                            <b> {catrow.forumrow.TOPICS}</b>
                                                        </font>
                                                    </font>
                                                </span>
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </tbody>
                                </table>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>
                            <img style="padding-bottom:10px" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" />
                        </td>
                    </tr>
                    <!-- END forumrow -->
                    <!-- BEGIN tablefoot -->                 
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <p style="margin-top: -40px;">
   <img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" />
    </p>
    <!-- END tablefoot -->
    <!-- END catrow -->
</div>
<script type="text/javascript">
     var i;
     for (i = 0; i < $(".boxFMvi").length; i++) {
         if ($(".boxFMvi:eq("+i+")").find("img[src='http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/forum_10.gif']").length > 0) {
             $(".boxFMvi:eq("+i+") .main-head").css("background-color","#0B4A7E")
         } else if ($(".boxFMvi:eq("+i+")").find("img[src='http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/lock_i10.jpg']").length > 0) {
             $(".boxFMvi:eq("+i+") .main-head").css("background-color","#000")
         }
     }
$(".subforumFMvi a").each(function () {
   $(this).replaceWith('<option value="' + $(this).attr("href") + '">• ' + $(this).text() + '</option>');
});
$(".subforumFMvi option").each(function () {
   $(this).appendTo($(this).parent().prev())
});
$(".subforumFMvi").each(function () {
   if ($(this).text() == "") {
      $(this).prev().remove();
      $(this).remove();
   } else {
      $(this).prev().show()
   }
});
</script>
<!-- BEGIN switch_on_index -->
<div class="main-box clearfix">
    <ul>
        <li>
            <a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a>
        </li>
        <li>
            <a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a>
        </li>
        <li>
            <a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
        </li>
    </ul>
    <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
    <p class="right">
        <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
    </p>
    <!-- END switch_delete_cookies -->
</div>
<!-- END switch_on_index -->

message_body:

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="main-box clearfix">
   <ul>
       <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
       <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
   </ul>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div class="main">
   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{MESSAGE_TITLE}</h1>
   </div>
   <div class="main-content message">
      <p class="message">{MESSAGE_TEXT}</p>
   </div>
</div>

overall_footer_begin
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <div>
                     <div>
<!-- END html_validation -->
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
         <div id="{ID_RIGHT}">
            <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
            {giefmod_index2.MODVAR}
            <!-- BEGIN saut -->
            <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
            <!-- END saut -->
            <!-- END giefmod_index2 -->
         </div>
      </div>
   </div>
</div>

<div id="pun-foot">
   <div id="pun-about" class="clearfix">
      <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}" id="qjump">
         <fieldset style="float:left">
            <p style="text-align:left"><label>{L_JUMP_TO}: </label></p>
            {S_JUMPBOX_SELECT} <input type="submit" value="{L_GO}" />
         </fieldset>
      </form>
      <ul>
         <li>
<!-- BEGIN html_validation -->
         </li>
      </ul>
   </div>
</div>
<!-- END html_validation -->

overall_footer_end
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<div>
   <div>
      <div>
         <div>
            <div>
               <div>
                  <ul>
                     <li>
<!-- END html_validation -->
                     </li>
                  </ul>
                  <ul>
                     <li>
                                                         
<a style="display:none" name="bottom" class="copyright" href="http://www.fmvi.org" rel="nofollow" target="_blank" title="FMvi">©️ <font color="green">FMvi</font> - Design by <font color="red">baivong</font></a>
                                                        <a id="skinfmvi2" name="bottom" class="copyright" href="http://www.fmvi.vn" rel="nofollow" target="_blank" title="FMvi">©️ <font color="green">FMvi</font> - Design by <font color="red">baivong</font></a>


                                                 
                                                 
                                                  </li>
                  </ul>
               </div>
               <br />
               <p class="center">
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>
               </p>
            </div>
            {PROTECT_FOOTER}
         </div>
      </div>
   </div>
</div>
 <script type="text/javascript" src="/11990.js"></script>


 
<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
} );
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>

overall_header

Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
        <meta name="google-site-verification" content="SOvAp7Rlji2t3vIJoTUq1m6VFeqjL2bzbRjK2TnB2Co" />
        <meta name="google-site-verification" content="9MNottNGtqC7yBBVgI0FZYaa2NfgKvScvYcL7IkyGOA" />
        <meta name="google-site-verification" content="SOvAp7Rlji2t3vIJoTUq1m6VFeqjL2bzbRjK2TnB2Co" />
        <meta name="msvalidate.01" content="48D81BFFF167BD7F6F81D68699A2D27E" />
        <META name="y_key" content="9b851d1363b9ec5d" />
        <meta name="google-site-verification" content="HXy9gyH9M3CqfHP7ULODOu6tiALLC6WjTTDOpVLcTIQ" />
   <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}

   <!--[if lte IE 6]>
         <style type="text/css">
                .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                body{background-color: #FFFFFF!important}
           #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
       </style>
   <![endif]-->

  <noscript>
        <style type="text/css">
          #left{display:block !important}
          .module .main-content{height: 12.3em !important}
          .toppost_width{width: 290px;}
          .recentWidth{width: 658px;}
          .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
          .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
      </style>
  </noscript>         
 
  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <!-- END switch_ticker -->
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
      function langEV() {
          if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
              return true;
          } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
              return false;
          }
      }
  </script>
   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {

         var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
         var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});

         if (width_max > 0)
         {
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            $('ul#fa_ticker_content li').css('float','left').css('list-style','none').width(width_item).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            if (slid_vert)
            {
               var height_max = h_perso;

               $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
                  if ($(this).height() > height_max)
                  {
                     height_max = $(this).height();
                  }
               } );

               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
               $('ul#fa_ticker_content li').height(height_max);
            }

            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = false, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
              <script type="text/javascript" src="/22469.js"></script>
        <script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function(){my_setcookie('mytid',jQuery("#logout").attr("href"),1,0);});</script>   
</head>

<body>
   <!--[if lte IE 6]>
      <div style="left: 50%; z-index: 9999; width: 500px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); top: 50%; position: absolute; padding: 10px; margin-left: -255px; text-align: justify; margin-top: -140px;">
          <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/chanie10.jpg" alt="block-IE6" style="float: left;padding-right:20px" />
          <p>
              <br />
        <strong>Diễn đàn <font color="red">9xStudio</font> không hỗ trợ Internet Explorer 6.</strong>
              <br />
              <br />Nếu bạn vẫn muốn tham gia diễn đàn, hãy sử dụng trình duyệt khác, nhanh hơn và bảo mật tốt hơn như:
              <br />
              <br />☆
              <a href='http://www.google.com/chrome'> Chrome</a>
              <br />☆
              <a href='http://www.mozilla.com/'> Firefox</a>
              <br />☆
              <a href='http://www.opera.com/download/'> Opera</a>
              <br />☆
              <a href='http://www.apple.com/safari/download/'> Safari</a>
          </p>
      </div>
   <![endif]-->
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup" class="module main">
      <div id="login_popup_title" class="main-head">
         <div class="h3">{SITENAME}</div>
      </div>
      <div class="main-content">
         {LOGIN_POPUP_MSG}
         <div id="login_popup_buttons">
            <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
               <input type="submit" class="button2" value="{L_LOGIN}" />
               <input type="button" class="button2" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
               <input id="login_popup_close" type="button" class="button2" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
            </form>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a id="top" name="top" accesskey="t"></a>

   <div class="minwidth_IE">
      <div class="layout_IE">
         <div class="container_IE">
            <div class="pun">
               <div id="pun-intro" style="display:none">
                  <a href="{U_INDEX}" id="pun-logo"><img src="{LOGO}" alt="{L_INDEX}" /></a>

                  <!-- BEGIN switch_h1 -->
                  <div id="pun-title">{switch_h1.MAIN_SITENAME}</div>
                  <!-- END switch_h1 -->

                  <!-- BEGIN switch_desc -->
                  <p id="pun-desc">{switch_desc.SITE_DESCRIPTION}</p>
                  <!-- END switch_desc -->
               </div>
               <div id="pun-head">
                  <div id="pun-navlinks">
                     <ul class="clearfix">
                        <li>{GENERATED_NAV_BAR}</li>
                     </ul>
                  </div>
               </div>

               <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display: none;width: 100%;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker_new -->

               <!-- BEGIN switch_ticker -->
               <div id="fa_ticker_block" style="padding-top:4px;">
                  <div class="module main">
                     <div class="main-content clearfix">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <!-- END switch_ticker -->
               <div style="position: relative;">
<p class="navimage">
    <a class="navFMvi" style="background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"
  href="/"> </a>
    <a class="navFMvi" style="background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"
    href="/f23-forum"> </a>
    <a class="navFMvi" style="background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"
  href="/h37-"> </a>
    <a class="navFMvi" style="background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"
    href="/f9-forum"> </a>
    <a class="navFMvi" style="background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"
    href="/f17-forum"> </a>
    <a class="navFMvi" style="background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"
    href="/f3-forum"> </a>
    <a class="navFMvi" style="background-image: url('http://illiweb.com/fa/pbucket.gif')"
    href="/f14-forum"> </a>
</p>
                                         
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->                                         
                  <div id="loginFancy" class="logi">
                      <p style="color:red">{LOGGED_AS}</p>
                      <p style="color:green">{LAST_VISIT_DATE}</p>
                      <p style="color:blue">{CURRENT_TIME}</p>
                      <p style="text-align:center">
                         <a onmouseover="show_tooltip(this, '<b>Đổi avatar của bạn</b>', 'FMvi.Org')" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"><img src="http://a.imageshack.us/img824/8766/12738198521736243360.png" border="0" /></a>   
                         <a onmouseover="show_tooltip(this, '<b>Tin nhắn riêng</b>', 'FMvi.Org')" href="/privmsg?folder=inbox"><img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/mail-i10.jpg" border="0" height="16" width="16" /></a>   
                         <a onmouseover="show_tooltip(this, '<b>Xem bài của bạn</b>', 'FMvi.Org')" href="/search?search_id=egosearch"><img src="http://a.imageshack.us/img695/7139/53177801496795324146.gif" border="0" /></a>   
                         <a onmouseover="show_tooltip(this, '<b>Sửa danh sách bạn bè</b>', 'FMvi.Org')" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"><img src="http://a.imageshack.us/img713/8448/01233286300736605718.gif" border="0" /></a>   
                        <a onmouseover="show_tooltip(this, '<b>Thay đổi tùy chọn</b>', 'FMvi.Org')" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"><img src="http://a.imageshack.us/img228/3813/20024714865197950363.gif" border="0" /></a>   
                        <a onmouseover="show_tooltip(this, '<b>Sửa thông tin cá nhân</b>', 'FMvi.Org')" href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"><img src="http://a.imageshack.us/img861/1319/11858864362292430145.png" border="0" /></a>
                      </p>
                  </div> 
                  <!-- END switch_user_logged_in --> 
                  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->                                         
                  <div style="left: -20px" id="loginFancy">
                      <form action="/login" method="post" name="form_login">
                          <div class="user_login_form main-box center">
                              <p>
                                  <label>
                                      <span class="genmed" style="">Tài khoản :</span>
                                      <input type="text" class="post" size="10" name="username" />
                                  </label> 
                                  <label class="Rlogin">
                                      <input type="checkbox" class="radio" name="autologin" checked="checked" />
                                      <span class="gensmall">Ghi nhớ?</span>
                                  </label>
                              </p>
                              <p>
                                  <label>
                                      <span class="genmed">Mật khẩu : </span>
                                      <input type="password" class="post" size="10" name="password" />
                                  </label>
                                  <label class="Rlogin">
                                      <input type="hidden" name="redirect" value="{TOPIC_URL}" />
                                      <input type="submit" class="mainoption" name="login" value="Đăng nhập" />
                                  </label>
                              </p>
                          </div>
                      </form>
                  </div>     
                  <!-- END switch_user_logged_out --> 
                                        </div>
                                        <div id="page-body">                                         
                  <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                     <div id="outer-wrapper">
                        <div id="wrapper">
                           <div id="container">
                              <div id="content">           
                                 <div id="main">
                                    <div id="main-content">
                                                                                                   <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/sep211.gif" />
                                                                                                   <br />
                                                                                                   <br />
                                       <div class="navbar" style="height: 100px;font-size: 10pt; margin-left: 20px;">
                                           <a style="float: left; padding-right: 10px;" href="{U_INDEX}"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/navbit10.gif" /></a>
                                           <strong>
                                               <div class="nav">
                                                   <a class="navbar" href="{U_INDEX}"><img src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/logo_l11.png" /></a>{NAV_CAT_DESC}</div>
                                                                                                              <img src="http://i23.servimg.com/u/f23/16/03/04/56/navbit12.gif" /><span id="pagetitle">{PAGE_TITLE}</span></strong>
                                       </div>                                                                                                 
<!-- BEGIN html_validation -->
                                    </div>
                                 </div>
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                  </div>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

<script type="text/javascript">$(function(){$.fn.scrollToTop=function(){$(this).hide().removeAttr("href");if($(window).scrollTop()!="0"){$(this).fadeIn("slow")}var scrollDiv=$(this);$(window).scroll(function(){if($(window).scrollTop()=="0"){$(scrollDiv).fadeOut("slow")}else{$(scrollDiv).fadeIn("slow")}});$(this).click(function(){$("html, body").animate({scrollTop:0},"slow")})}});$(function() {$("#toppage").scrollToTop();});</script>Được sửa bởi Hacker_sv ngày 25/07/12, 05:10 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : http://teennet.forumvi.com/)lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

2 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 17/07/12, 07:44 am

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
search_results_posts:

Code:
<div class="main paged">
   <div class="paged-head clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
   </div>

   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_SEARCH_MATCHES}</h1>
   </div>
   <!-- BEGIN searchresults -->
   <div class="main-content topic">
      <div class="post">
         <div class="postmain">
            <div class="posthead">
               <h2><a href="{searchresults.U_POST}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a> - {searchresults.POST_DATE}</h2>
            </div>

            <div class="postbody">
               <div class="user online">
                  <h4 class="user-ident">
                     <span class="username">{searchresults.POSTER_NAME}</span>
                  </h4>
               </div>
            </div>

            <div class="post-entry">
               <div class="entry-content">
                  <div>{searchresults.MESSAGE}</div>
               </div>
            </div>

            <div class="postfoot">
               <div class="user-contact">

               </div>
               <div class="post-options">
               {L_FORUM}: <strong><a class="postdetails" href="{searchresults.U_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></strong>  
               {L_TOPIC}: <strong><a class="postdetails" href="{searchresults.U_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a></strong>  
               {L_REPLIES}: <strong>{searchresults.TOPIC_REPLIES}</strong>  
               {L_VIEWS}: <strong>{searchresults.TOPIC_VIEWS}</strong>
               </div>
            </div>
         </div>
      </div>
   </div>
   <!-- END searchresults -->

   <div class="main-foot clearfix">
      <h2>{L_SEARCH_MATCHES}</h2>
   </div>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <p class="posting">{L_BACK_TO_TOP}</p>
   </div>
</div><!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
search_results_topics:

Code:
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
       <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
       <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<div class="pun-crumbs">
   <p class="crumbs">
      <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{L_SEARCH_TITLE}</strong>
   </p>
</div>

<div class="main paged">
<form action="{S_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return verify_select();" class="frm-form">

   <div class="main-head">
      <h1 class="page-title">{L_SEARCH_MATCHES}</h1>
   </div>

   <div class="main-content">
      <table class="table" cellspacing="0">
         <thead>
            <tr>
               <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
               <th class="tc2">{L_FORUM}</th>
               <th class="tc3">{L_REPLIES}</th>
               <th class="tc3">{L_VIEWS}</th>
               <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
            </tr>
         </thead>

         <tbody class="statused">
            <!-- BEGIN searchresults -->
            <tr>
               <td class="tcl tdtopics search">
                  <span class="status">
                     <img src="{searchresults.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" title="{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
                  </span>

                  {searchresults.NEWEST_POST_IMG}
                  {searchresults.PARTICIPATE_POST_IMG} 
                  {searchresults.TOPIC_TYPE} 
                  <h2 class="topic-title">
                     <a class="topictitle" href="{searchresults.U_VIEW_TOPIC}">{searchresults.TOPIC_TITLE}</a>
                     <div class="tooltipFMvi" style="display:none"><div style="padding:10px">
                        <p class="tiplFMvi">Tiêu đề: 
                           <font color="#FFFF00">{searchresults.TOPIC_TITLE}</font>
                        </p>
                        <p>Tạo chủ đề: {searchresults.TOPIC_AUTHOR}</p>
                        <p>Chuyên mục: 
                           <font color="#0099FF"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></font>
                        </p>
                        <p>Trạng thái: 
                           <font color="#CC0000">{searchresults.L_TOPIC_FOLDER_ALT}</font>
                        </p>
                        <p>Lần xem: 
                           <font color="#FF66CC">{searchresults.VIEWS}</font>
                        </p>
                        <p class="tiplFMvi">Lượt trả lời: 
                           <font color="#009933">{searchresults.REPLIES}</font>
                        </p>
                        <p>Người gửi cuối: {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}</p>
                        <p>Thời gian gửi: 
                           <font color="#FF6600">{searchresults.LAST_POST_TIME}</font>
                        </p>
                                                          <span style="display:none" class="lastlink-FMvi">{searchresults.LAST_POST_IMG}</span>
                            </div></div> 
                                                </h2>
                  {searchresults.GOTO_PAGE} 
                  {searchresults.L_BY} {searchresults.TOPIC_AUTHOR}
               </td>
               <td class="tc2"><a href="{searchresults.U_VIEW_FORUM}">{searchresults.FORUM_NAME}</a></td>
               <td class="tc3">{searchresults.REPLIES}</td>
               <td class="tc3">{searchresults.VIEWS}</td>
               <td class="tcr">{searchresults.LAST_POST_TIME} {searchresults.L_BY} {searchresults.LAST_POST_AUTHOR}{searchresults.LAST_POST_IMG}</td>
            </tr>
            <!-- END searchresults -->
         </tbody>
      </table>
   </div>

   <div class="main-foot">
   </div>

   <div class="paged-foot clearfix">
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <p class="posting">{L_BACK_TO_TOP}</p>
   </div>
</form>
</div>

topics_list_box:

Code:
<!-- BEGIN topics_list_box -->
<!-- BEGIN row -->
<!-- BEGIN header_table -->
   <!-- BEGIN multi_selection -->
      <script type="text/javascript">
      function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
         var all_checked = true;
         for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
         if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
         }
         }
         document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
      }
      function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
         for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
         if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
            document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
         }
         }
      }
      </script>
   <!-- END multi_selection -->

   <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <h1 class="page-title">{topics_list_box.row.L_TITLE} [{topics_list_box.row.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h1>
   </div>
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
      <thead>
         <tr>
            <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
            <th class="tc2">{topics_list_box.row.L_REPLIES}</th>
            <th class="tc3">{topics_list_box.row.L_VIEWS}</th>
            <th class="tcr">{topics_list_box.row.L_LASTPOST}</th>
         </tr>
      </thead>
      <tbody class="statused">
<!-- END header_table -->

<!-- BEGIN header_row -->
<strong>{topics_list_box.row.L_TITLE}</strong>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
   <!-- BEGIN table_sticky -->
      </tbody>
   </table>
   </div>

   <div class="main-head">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /   >
      <!-- END multi_selection -->
      <h2>{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_TITLE} [{topics_list_box.row.topic.table_sticky.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</h2>
   </div>
   <div class="main-content">
   <table cellspacing="0" class="table">
      <thead>
         <tr>
            <th class="tcl">{L_TOPICS}</th>
            <th class="tc2">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_REPLIES}</th>
            <th class="tc3">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_VIEWS}</th>
            <th class="tcr">{topics_list_box.row.topic.table_sticky.L_LASTPOST}</th>
         </tr>
      </thead>
      <tbody class="statused">
   <!-- END table_sticky -->
      <tr>
         <td class="tcl tdtopics <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">
            <span class="status">
               <img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" />
            </span>
            <!-- BEGIN single_selection -->
            <input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /> 
            <!-- END single_selection -->
            {topics_list_box.row.ICON} 
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}
            {topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG} 
            {topics_list_box.row.TOPIC_TYPE} 
            <h2 class="topic-title"><a class="topictitle" href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></h2> 
            {topics_list_box.row.GOTO_OPEN} {topics_list_box.row.GOTO_PAGE_NEW} {topics_list_box.row.GOTO_CLOSE} 
            {topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}
            <!-- BEGIN switch_description -->
            <br />
             {topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
            <!-- END switch_description -->
         </td>
         <td class="tc2 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.REPLIES}</td>
         <td class="tc3 <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.VIEWS}</td>
         <td class="tcr <!-- BEGIN line_sticky --> sticky-separator <!-- END line_sticky -->">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME} {topics_list_box.row.L_BY} {topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} {topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</td>
         <!-- BEGIN multi_selection -->
         <td><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
         <!-- END multi_selection -->
      </tr>
<!-- END topic -->
<!-- BEGIN no_topics -->
<tr>
   <td class="tcl" colspan="4"><strong>{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</strong></td>
</tr>
<!-- END no_topics -->

<!-- BEGIN bottom -->
      </tbody>
   </table>
   </div>
   <div class="main-foot clearfix">
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" />
      <!-- END multi_selection -->
      <p class="h2">{L_TOPICS} [{topics_list_box.row.bottom.COUNT_TOTAL_TOPICS}]</p>
      <p class="options">
         <a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a> {S_WATCH_FORUM} <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>
      </p>
   </div>
<!-- END bottom -->
<!-- BEGIN spacer --><br /><!-- END spacer -->
<!-- END row -->
<!-- END topics_list_box -->

viewcomments_body

Code:
<script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}',
        multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}',
        _atr = '{JS_DIR}addthis/',
        _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/' {
            ADDTHIS_LANG
        },
        addthis_localize = {
            share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}",
            email: "{L_EMAIL}",
            email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}",
            favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}",
            print: "{L_PRINT}",
            more: "{L_MORE}"
        };
    $(function () {
        _atc.cwait = 0;
        $('.addthis_button').mouseup(function () {
            if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
                addthis_close();
                addthis_close();
            }
        });
    });
    //]]>
</script>

<div class="main paged">
    <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
    </div>{POLL_DISPLAY}
    <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">
            <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>  {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
    </div>
    <div class="main-content topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
            <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <h2><a href="?showpost={postrow.displayed.U_POST_ID}"><strong class="postNo">#1</strong></a>{postrow.displayed.ICON}
                        <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</h2>
                </div>
                <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                    <div class="user">
                        <div class="user-ident" style="position: relative;">
                            <div class="posthead">
                                <em>{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</em>
                            </div>
                            <div class="userInfoF">
                                <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                                <div class="user-info">
                                    <div class="manuUserF">
                                        <strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}</strong>
                                        <span class="onoffBlog">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>
                                    </div>
                                    <dl class="cl" style="float:right; width: 360px;">
                                        <dt>
                                            <span>Cấp bậc:</span>
                                        </dt>
                                        <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</dd>
                                        <dt>
                                            <span>Hội nhóm:</span>
                                        </dt>
                                        <dd class="group">Chưa có</dd>
                                        <!-- BEGIN profile_field -->
                                        <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                                        <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                                        <!-- END profile_field -->
                                    </dl>
                                    <div>
                                        <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                                        <marquee class="status"></marquee>
                                    </div>
                                    <div class="morelink">
                                        <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                                        <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                                        <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                                        <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="user-basic-info">
                                <div class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                                <p class="rankimg" style="padding:11px">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="post-entry">
                        <div class="entry-content">
                            <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                            <div class="vote gensmall">
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button">
                                    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
                                </div>
                                <!-- END switch_vote -->
                                <!-- BEGIN switch_bar -->
                                <div class="vote-bar" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                    <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                    <div class="vote-bar-plus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_plus -->
                                    <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                    <div class="vote-bar-minus" style="height:{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                    <!-- END switch_vote_minus -->
                                </div>
                                <!-- END switch_bar -->
                                <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                <div title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                <!-- END switch_no_bar -->
                                <!-- BEGIN switch_vote -->
                                <div class="vote-button">
                                    <a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
                                </div>
                                <!-- END switch_vote -->
                            </div>
                            <!-- END switch_vote_active -->
                            <div>{postrow.displayed.MESSAGE}
                                <!-- BEGIN switch_attachments -->
                                <div class="clear"></div>
                                <dl class="attachbox">
                                    <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                                    <dd>
                                        <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                        <dl class="file">
                                            <dt>
                                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                                />
                                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_dl_att -->
                                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            </dt>
                                            <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                            <dd>
                                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_comment -->
                                            <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                            <dd>
                                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
                                            </dd>
                                            <!-- END switch_no_dl_att -->
                                            <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                        </dl>
                                        <!-- END switch_post_attachments -->
                                    </dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_attachments -->
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- BEGIN switch_signature -->
                <div class="sig-content">
                    <span class="sig-line"></span>{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
                <!-- END switch_signature -->
                <div class="postfoot clearfix">
                    <div class="user-contact">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
                        <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                        <!-- END contact_field -->
                    </div>
                    <div class="post-options options-button">{postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}
                        {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG}
                        {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <p class="p-hidden">{postrow.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END postrow -->
    </div>
    <script type="text/javascript">
        $(".user-info dt:contains('Gender'), .user-info dt:contains('Birthday'), .user-info dt:contains('Status')").hide().next().hide();
        $(".user-info .fmviOnoff br").remove();
        var topmot = $("#top_posters li:eq(0) span:first").text();
        var tophai = $("#top_posters li:eq(1) span:first").text();
        var topba = $("#top_posters li:eq(2) span:first").text();
        var author = $(".topic .user-basic-info a").attr("href");
        var dix = $(".user-ident");
        var Gender = dix.find(".user-info dt:contains('Gender')").next().find("img").attr("alt");
        if (langEV()) {
            var Birthday = dix.find(".user-info dt:contains('Birthday')").next().text().split("-");
            var da = 2;
            var mo = 1;
        } else {
            var Birthday = dix.find(".user-info dt:contains('Birthday')").next().text().split("/");
            var da = 0;
            var mo = 1;
        };
        var teus = dix.find(".user-info dt:contains('Status')").next().text();
        var teuser = dix.find(".user-info div:first a:first").text();
        var liuser = dix.find(".user-info div:first a").attr("href");
        dix.find(".Upro5").attr("href", liuser + "wall");
        dix.find(".Utopic").attr("href", "http://www.fmvi.org/spa/" + teuser);
        dix.find(".Ufrien").attr("href", "/profile?friend=" + teuser + "&mode=editprofile&page_profil=friendsfoes");
        if (teus.length > 0) {
            dix.find(".user-info .status").append(teus);
        } else {
            dix.find(".user-info .status").replaceWith('<span style="color:red"> [' + teuser + ' chưa đăng phương châm sống]</span>');
        };
        var stygru = dix.find(".user-info div:first a:first span").attr("style");
        if (stygru == "color:#17BD30") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#17BD30">Developers</span>');
        } else if (stygru == "color:#FF0000") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#FF0000">Administrators</span>');
        } else if (stygru == "color:#FF61E7") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#FF61E7">GFX Designer</span>');
        } else if (stygru == "color:#00D9FF") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#00D9FF">Review Team</span>');
        } else if (stygru == "color:#0000FF") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#0000FF">Moderator</span>');
        } else if (stygru == "color:#27736F") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#27736F">Members</span>');
        } else if (stygru == "color:#CCCCCC") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#CCCCCC">Banned</span>');
        } else if (stygru == "color:#402403") {
            dix.find(".user-info .group").html('<span style="color:#402403">New Members</span>');
        };
        if (teuser == topmot) {
            dix.find(".rankimg").html('<img title="1st" alt="1st" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/1stpla10.png" />');
        } else if (teuser == tophai) {
            dix.find(".rankimg").html('<img title="2nd" alt="2nd" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/2ndpla10.png" />');
        } else if (teuser == topba) {
            dix.find(".rankimg").html('<img title="3rd" alt="3rd" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/3rdpla10.png" />');
        };

        var day = new Date();
        if ((day.getDate() == Birthday[da]) && ((day.getMonth() + 1) == Birthday[mo])) {
            if (Gender == "Female") {
                dix.find(".rankimg").html('<img title="Birthday Girl" alt="Birthday Girl" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/birthd11.png" />');
            } else {
                dix.find(".rankimg").html('<img title="Birthday Boy" alt="Birthday Boy" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/birthd10.png" />');
            }
        }
        $(".user-ident .user-basic-info .useravatar a, .user-ident .status").mouseenter(function () {
            $(this).parents(".user-ident").find(".userInfoF").show();
        });
        $(".user-ident .userInfoF").mouseleave(function () {
            $(this).parents(".user-ident").find(".userInfoF").hide();
        });
    </script>
    <div id="bookmarks">
        <!-- BEGIN social_bookmarking -->
        <a href="{social_bookmarking.URL}" title="{social_bookmarking.TITLE}"
        target="_blank" rel="nofollow">
         <img class="{social_bookmarking.CLASS}" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="{social_bookmarking.TITLE}" title="{social_bookmarking.TITLE}" />
      </a>
        <!-- END social_bookmarking -->
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <hr id="first-post-br" />
    <div class="main-content" id="blog_comments">
        <!-- BEGIN comment -->
        <!-- BEGIN displayed -->
        <a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a>
        <div class="post">
            <div class="blog_comment-avatar">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
            <div id="p{comment.displayed.U_POST_ID}" class="postbody">
              <span class="nonchange">{comment.displayed.POSTER_NAME}<span class="onoffBlog">{comment.displayed.L_ONLINE}</span></span>
              <span class="comment-time">{comment.displayed.POST_DATE_NEW} <a href="?showpost={comment.displayed.U_POST_ID}"><strong> #</strong></a>{postrow.displayed.ICON}</span>
                    <span class="comment-number">
                        <img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/edit_s10.png" />
                    </span>
                    <span class="comment-content" {comment.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                        <div class="post-entry">
                            <div class="entry-content">
                                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
                                <div class="vote gensmall">
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button">
                                        <a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">+</a>
                                    </div>
                                    <!-- END switch_vote -->
                                    <!-- BEGIN switch_bar -->
                                    <div class="vote-bar" title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">
                                        <!-- BEGIN switch_vote_plus -->
                                        <div class="vote-bar-plus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_plus.HEIGHT_PLUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_plus -->
                                        <!-- BEGIN switch_vote_minus -->
                                        <div class="vote-bar-minus" style="height:{comment.displayed.switch_vote_active.switch_bar.switch_vote_minus.HEIGHT_MINUS}px;"></div>
                                        <!-- END switch_vote_minus -->
                                    </div>
                                    <!-- END switch_bar -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_bar -->
                                    <div title="{comment.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}" class="vote-no-bar">----</div>
                                    <!-- END switch_no_bar -->
                                    <!-- BEGIN switch_vote -->
                                    <div class="vote-button">
                                        <a href="{comment.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">-</a>
                                    </div>
                                    <!-- END switch_vote -->
                                </div>
                                <!-- END switch_vote_active -->
                                <div class="dropMenuP options-button">{comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG} {comment.displayed.DELETE_IMG} {comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG}</div>
                                <div>{comment.displayed.MESSAGE}</div>
                            </div>
                        </div>
                    </span>
                    <span class="dialog"></span>
            </div>
        </div>
        <!-- END displayed -->
        <!-- BEGIN hidden -->
        <p class="p-hidden">{comment.hidden.MESSAGE}</p>
        <!-- END hidden -->
        <!-- END comment -->
        <!-- BEGIN no_comment -->
        <div class="post">
            <div class="postbody no_comment">
                <p style="text-align:center">{no_comment.L_NO_COMMENT}</p>
            </div>
        </div>
        <!-- END no_comment -->
        <div class="main-foot clearfix">
            <p class="h2">
                <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>  {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
            <p class="options options-button">
                <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
                <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
                <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}"
                />
                <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
                <!-- END viewtopic_bottom -->
            </p>
        </div>

<script type="text/javascript">
   $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
   $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cảm ơn");
   $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
   $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
   $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
   $(".options-button a[href^='/modcp?mode=ip']").text("Xem Ip");
   $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
   $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mở báo cáo");
   $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chặn báo cáo");
   $("a[href*='&mode=quote']").click(function () {
      var tQuote = location.pathname.slice(0, location.pathname.indexOf("-"));
      var ltQuote = $(this).attr("href").slice(8, $(this).attr("href").indexOf("&"));
      my_setcookie("linkquoteFMvi", tQuote + "-quote?showpost=" + ltQuote, false);
   });
   $("a[href*='-quote?showpost=']").each(function () {
      $(this).prependTo($(this).next().find("cite:first"));
   });
   var blog;
   for (blog = 0; blog < $(".onoffBlog").length; blog++) {
      if ($(".onoffBlog:eq(" + blog + ")").html() != "") {
         $(".onoffBlog:eq(" + blog + ")").html('<img title="Online" alt="Online" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_u10.gif" />');
      } else {
         $(".onoffBlog:eq(" + blog + ")").html('<img title="Offline" alt="Offline" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/icon_u11.gif" />');
      }
   }

   $(".comment-number img").mouseenter(function () {
      $(this).addClass("dropP");
      $(this).parent().next().find(".dropMenuP").show();
   });
   $(".dropMenuP").mouseleave(function () {
      $(this).hide();
      $(this).parents(".postbody").find(".comment-number img").removeClass();
   });

</script>
        <a name="bottomtitle"></a>
        <div class="paged-foot clearfix">
            <!-- BEGIN topicpagination -->
            <p class="paging">{PAGINATION}</p>
            <!-- END topicpagination -->
            <p class="posting">
                <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
                <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a> 
                <!-- END switch_user_authpost -->
                <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
                <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
                <!-- END switch_user_authreply -->
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
<p style="padding: 20px 0; text-align: center">« <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">Xem bài trước</a> | <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">Xem bài kế tiếp</a> »</p>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a name="quickreply"></a>{QUICK_REPLY_FORM}
<!-- END switch_user_logged_in -->
<div id="pun-info" class="main">
    <div class="main-content">
        <div id="stats">
            <p>{L_TABS_PERMISSIONS}
                <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.post-entry .entry-content', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->


viewonline_body

Code:
<!-- BEGIN googlemap -->

<div>
<br />
<iframe frameborder="0" scrolling="no" width="100%" height="450" src="{googlemap.U_GOOGLEMAP}"></iframe><br />
<br />
</div>

<!-- END googlemap -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="main-box clearfix">
   <ul>
       <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
       <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
       <li><a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div class="main">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{TOTAL_REGISTERED_USERS_ONLINE}</p>
      <p class="options">{TOTAL_GUEST_USERS_ONLINE}</p>
   </div>

   <div class="main-content">
      <table cellspacing="0" class="table">
         <thead>
            <tr>
               <th class="tcl">{L_USERNAME}</th>
               <th class="tc2">{L_LAST_UPDATE}</th>
               <th class="tcr">{L_FORUM_LOCATION}</th>
            </tr>
         </thead>
         <tbody>
            <!-- BEGIN reg_user_row -->
            <tr>
               <td class="tcl"><a href="{reg_user_row.U_USER_PROFILE}">{reg_user_row.USERNAME}</a></td>
               <td class="tc2">{reg_user_row.LASTUPDATE}</td>
               <td class="tcr"><a href="{reg_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{reg_user_row.FORUM_LOCATION}</a></td>
            </tr>
            <!-- END reg_user_row -->
            <!-- BEGIN bot_user_row -->
            <tr>
               <td class="tcl">{bot_user_row.USERNAME}</td>
               <td class="tc2">{bot_user_row.LASTUPDATE}</td>
               <td class="tcr"><a href="{bot_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{bot_user_row.FORUM_LOCATION}</a></td>
            </tr>
            <!-- END bot_user_row -->
            <!-- BEGIN guest_user_row -->
            <tr>
               <td class="tcl">{guest_user_row.USERNAME}</td>
               <td class="tc2">{guest_user_row.LASTUPDATE}</td>
               <td class="tcr"><a href="{guest_user_row.U_FORUM_LOCATION}">{guest_user_row.FORUM_LOCATION}</a></td>
            </tr>
            <!-- END guest_user_row -->
         </tbody>
      </table>
   </div>
</div>Được sửa bởi Hacker_sv ngày 25/07/12, 05:13 pm; sửa lần 1.lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

3 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 17/07/12, 07:46 am

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
viewtopic_body

Code:
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>
<div class="main paged">
   <div class="clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
  </div>{POLL_DISPLAY}<br />
   <div class="main-head clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
                  <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
                                    <a title="FMvi" target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fmvi.vn" name="bottom" class="skinfmvi2">© <font color="green">FMvi</font>.<font color="red">vn</font></a>
          <span style="float:right; margin-top: -0px;margin-right: -200px;;position: relative;"><g:plusone size="medium"></g:plusone><span id="twitter_btn">
         <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
         <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
      </span>
      
      <span id="fb_likebtn">
         <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe>
      </span>
          </span>   
  </div><br/>
 
   <div class="main-content-topic2">
      <!-- BEGIN postrow -->
            <div class="main-content-topic">
      <!-- BEGIN displayed -->
            <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
       
      <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
         <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>{postrow.displayed.POSTER_NAME}
         <div class="postmain" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
            <div id="p{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="posthead" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <h2>
                  <strong>{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> {postrow.displayed.ICON}
                  <a href="{postrow.displayed.POST_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a>
               </h2>
            </div>
                         
            <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
               <div class="user">
                  <div class="user-ident" id="userinfo{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="position: relative;">
                     <div class="posthead">
                                                          <em></em>
                        
                     </div>
                                                  <span style="background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1213.gif) no-repeat scroll 0 50% transparent; margin-left: -19px; margin-top: -36px; width: 200px; color: white;  font-size: 9px; height: 50px; line-height: 32px; text-align: center; text-shadow: 1px 0 1px #2A2A2A; position: absolute;"><em>{postrow.displayed.POST_DATE_NEW}</em></span>                                                 
                     <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" onmouseout="hide_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="userInfoF">
                                                          <div class="useravatar" style="float: left;">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                        <div class="user-info">
                           <div class="manuUserF">
                                                                          <strong><span class="tennick">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></strong>
                              <span class="fmviOnoff">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</span>                              
                           </div>
                           <dl class="cl" style="float:right; width: 370px;">
                              <dt>
                                 <span>Cấp bậc:</span>
                              </dt>
                              <dd>{postrow.displayed.POSTER_RANK_NEW}</dd>
                              <dt>
                                 <span>Hội nhóm:</span>
                              </dt>
                              <dd class="group">Chưa có</dd>
                              <!-- BEGIN profile_field -->
                              <dt>{postrow.displayed.profile_field.LABEL}</dt>
                              <dd>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</dd>
                              <!-- END profile_field -->
                           </dl>
                           <div>
                              <span style="color:blue">Phương châm:</span>
                              <marquee class="status"></marquee>
                           </div>
                           <div class="morelink">
                              <a target="_blank" class="Upro5"><img alt="Tường nhà" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/profil10.png" />Tường nhà</a>
                              <a target="_blank" class="Utopic"><img alt="Xem bài viết" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/total_10.gif" />Bài viết</a>
                              <a target="_blank" class="Ufrien"><img alt="Kết bạn" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/friend10.png" />Kết bạn</a>
                              <a target="_blank" onClick="javascript:alert('Đang phát triển')" class="Umoney"><img alt="Tài sản" src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/table_10.png" />Tài sản</a>
                           </div>
                        </div>
                     </div>
                     <div class="user-basic-info">
                        <div onmouseover="show_user({postrow.displayed.U_POST_ID})" class="useravatar" style="padding: 15px 0 15px 9px">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>
                        <p class="rankimg" style="padding:11px">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                     </div>
                  </div>
               </div>
               <div class="post-entry"><h3 class="psth xs1"> </h3>
                  <div class="entry-content">
                                                  <div>
                                                    <div class="quotene">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}"
                                    />
                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->
                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>
                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->
                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em>
                                       <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                    </em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                    {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                                                  </div>
                  </div>
                                        </div>
                                  </div>
            <!-- BEGIN switch_signature -->
            <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
            <!-- END switch_signature -->
            <div class="postfoot">
                                  <div class="options-button user-contact"><center>{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}</center>
                  <!-- BEGIN contact_field -->{postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
                  <!-- END contact_field -->
               </div>
               <div class="post-options">
            <div style="float: left; left:153px;position:absolute;top:1px;">
                <!-- BEGIN switch_vote_active -->
    <div class="vote vote-button" title="Like this">
          <!-- BEGIN switch_vote -->
      <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Like</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
      </div>
      <div class="vote vote-button" title="Dislike this">
 <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="margin-left: -2px; color: #3B5998;">Dislike</span></a>
 <!-- END switch_vote -->
                                  </div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Chờ chút nhé ^^! </div>
                                                <!-- END switch_vote_active -->
                                                </div>
                                  <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Trả lời nhanh</a>
                  {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                  {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
               <div style="clear:both;"></div>
            </div>
         </div>
      
                         
                          <p style="border-bottom: 1px solid #ddd;">
                        <div class="hihi clearfix" style="background-color: #fff;"><font color="black">
<!-- BEGIN switch_vote_active -->       
  <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
<!-- BEGIN switch_no_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_no_bar -->
<!-- BEGIN switch_bar -->
  <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
 <!-- END switch_bar -->
  <!-- END switch_vote_active -->
<div style="float:right;font-weight:bold;text-align:right"><span class="ost"><strong>#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span> <a target="blank" class="share" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">Chia sẻ</a><div align="center" style="width:600px;display:none; padding-top:6px" ></div></div> 
             
                          </font></div>  </span>
                         
                  </div>
                 
   </div>
                   
          <br><br>
      
                <!-- END displayed -->
             
      <!-- END postrow -->
            </div>
            <script type="text/javascript" src="http://www.cntt-k3.biz/38515.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.9xstudio.biz/14478.js"></script>
   <div class="main-foot clearfix" style="background-color: #993333;border: 0px solid #DDD;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;">
      <p class="h2">
         <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a>{L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
      <p class="options options-button">
         <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
         <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />-->
         <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />
         <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->{S_TOPIC_ADMIN}
         <!-- END viewtopic_bottom -->
      </p>
   </div>
  <a name="bottomtitle"></a><br />
   <div class=" clearfix">
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>
      <!-- END topicpagination -->
      <p class="posting">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><span>+</span> Viết chủ đề mới</a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a class="large_textbutton" href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><span>+</span> Trả lời chủ đề</a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
      </p>
   </div>
</div>
<p style="padding: 10px 0; text-align: center">«
   <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}"> Xem bài trước </a>|
   <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}"> Xem bài kế tiếp </a>»</p>
 
<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<div class="main" id="forum_rules">
   <div class="main-head clearfix">
      <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
   </div>
   <table class="main-content frm">
      <tr>
         <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
         <td class="logo">
            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
         </td>
         <!-- END switch_forum_rule_image -->
         <td class="rules entry-content">
            {RULE_MSG}
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- END switch_forum_rules -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="specificatii_center" align="center"><ul id="specificatii"><li>•  Không spam. Xem rõ nội quy chung <a href="/t9-noi-quy-chung-cua-dien-an#9" rel="nofollow"><strong>Tại Đây</strong></a></li><li>• Thể hiện văn hóa bằng cách bấm Like với các bài viết bạn thích.</li></ul><img id="inchide_specificatii" align="right" onclick="$('#specificatii_center').hide('slow');" src="http://i36.servimg.com/u/f36/11/96/49/61/erase10.png"></div>
{QUICK_REPLY_FORM}
<div style="display:none" id="quickrepFMvi"></div>
<div style="display:none" id="quickdata"></div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<div class="fmviToggle" style="width: 300px">
    <div class="main">
        <div class="main-head clearfix">
            <p class="h2" style="width: 220px !important">Quyền hạn của bạn:</p>
        </div>
        <div id="onlinelist">{S_AUTH_LIST}
        </div>
    </div>
</div>
              <script type="text/javascript" src="/16174.js"></script>


              <script type="text/javascript" src="/22469.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   
  function hehe(){ 
  $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
  $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cảm ơn");
  $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
  $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
  $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
  $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
  $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mở báo cáo");
  $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chặn báo cáo");
  }
  hehe();
</script>
   <script type="text/javascript" src="http://scriptchiaseonline.googlecode.com/files/FMvi-avatar-like.js"></script>

mod_most_active_starters
Code:
<div class="module main">
<div id="active_starters" class="main-content top-vi" style="background-image: url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);">
      <ul class="latest_topics" style="margin: -0.5em 0 !important">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li>
            <span class="leftrecent" style="width:145px">
               {POSTER.NAME}
            </span>   
            <span class="spanvds" rtip="Bài viết" style="float: right">{POSTER.NB_TOPICS}</span>                                                   
         </li>
         <!-- END POSTER -->
      </ul>
   </div>
</div>

profile_add_body

Code:
<script src="{JSPWD}"></script>
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div id="pun-visit" class="clearfix">
   <ul>
         <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
         <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
   </ul>
   <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id="pun-visit">
   <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->

{ERROR_BOX}

<div class="main">
   <form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" name="post" id="ucp" class="frm-form">
   <div class="main paged" style="float: left; width: 630px; padding-right: 5px;">
      <p><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /></p>
      <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
      <div class="main-head"><div class="subtitle">{L_REGISTRATION_INFO}{L_MY_PROFILE}</div></div>
      <div class="main-content frm">
         <p class="frm-info">{L_ITEMS_REQUIRED}</p>
         <fieldset class="frm-set multi">
            <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
            <dl>
               <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
               <dd><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /><strong>{USERNAME}</strong></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_namechange_disallowed -->
            <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
            <dl>
               <dt><label>{L_USERNAME} : *</label></dt>
               <dd><input type="text" name="username" value="{USERNAME}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_namechange_allowed -->
            <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
            <dl>
               <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
               <dd><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />{EMAIL}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
            <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
            <dl>
               <dt><label>{L_EMAIL_ADDRESS} : *</label></dt>
               <dd><input type="text" name="email" value="{EMAIL}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_emailchange_allowed -->
            <!-- BEGIN switch_edit_profile -->
            <dl>
               <dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD} : *</label></dt>
               <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span>
               </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_edit_profile -->
                         
            <dl><dt><label>{L_CURRENT_PASSWORD} : *</label></dt>
                                  <dd><input type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" class="inputbox" />

                        <br /><span class="italic">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span></dd>
</dt>
                         
               <dt><label>{L_NEW_PASSWORD} : *</label></dt>
               <dd><input type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" class="inputbox left" />
                  <div id="cont_pwd">
                     <div class="pwd_img" id="pwd_bad" >{BAD_LEVEL_PWD}</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_middle" >{GOOD_LEVEL_PWD}</div>
                     <div class="pwd_img" id="pwd_good" >{STRONG_LEVEL_PWD}</div>
                  </div>
                  <div class="clear"></div>
                  <span class="italic">{L_PASSWORD_IF_CHANGED}</span>
               </dd>
            </dl>
            <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
                          <dl>
               <dt><label>{L_CONFIRM_PASSWORD} : *</label></dt>
               <dd><input type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED}</span>
               </dd>
            </dl>
         </fieldset>
         <!-- END switch_confirm_password -->

         <!-- BEGIN switch_span_div -->
         <!-- END switch_span_div -->


            <!-- BEGIN switch_website -->
            <dl>
               <dt><label>{L_WEBSITE} : {MUST_LABEL_2}</label></dt>
               <dd><input type="text" name="website" value="{WEBSITE}" class="inputbox" />
                  <br /><span class="italic">{L_WEB_EXPLAIN}</span>
               </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_website -->
            <!-- BEGIN switch_location -->
            <dl>
               <dt><label>{L_LOCATION} : {MUST_LABEL_1}</label></dt>
               <dd><input type="text" name="location" value="{LOCATION}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_location -->
            <!-- BEGIN switch_occupation -->
            <dl>
               <dt><label>{L_HUMOR} : {MUST_LABEL_3}</label></dt>
               <dd><input type="text" name="occupation" value="{OCCUPATION}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_occupation -->
            <!-- BEGIN switch_interests -->
            <dl>
               <dt><label>{L_INTERESTS} : {MUST_LABEL_4}</label></dt>
               <dd><input type="text" name="interests" value="{INTERESTS}" class="inputbox" /></dd>
            </dl>
            <!-- END switch_interests -->
            <!-- BEGIN switch_gender -->
            <dl>
               <dt><label>{L_GENDER} : {MUST_GENDER}</label></dt>
               <dd>
                  <label><input type="radio" name="gender" value="1" {GENDER_MALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_MALE}</span></label>
                  <label><input type="radio" name="gender" value="2" {GENDER_FEMALE_CHECKED} /><span class="cont">{L_GENDER_FEMALE}</span></label>
                  </dd>
            </dl>
            <!-- END switch_gender -->
            <!-- BEGIN switch_birthday -->
            <dl>
                  <dt><label>{L_BIRTHDAY} :{BIRTHDAY_REQUIRED}</label></dt>
                  <dd>{S_BIRTHDAY_NEW}</dd>
            </dl>
            <!-- END switch_birthday -->         </fieldset>

         <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
         <div class="sub-head"><span>{L_PROFILE_FIELDS}</span></div>
         <fieldset class="frm-set">
            <!-- BEGIN field -->
            <dl>
               <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</label></dt>
               <dd>
                  {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}<br />
                  <em>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</em><br />
               </dd>
            </dl>
            <!-- END field -->
         </fieldset>
         <!-- END switch_profile_fields -->

         <!-- BEGIN switch_profile_fields_register -->
         <fieldset class="frm-set">

            <!-- BEGIN field -->
            <dl>
               <dt><label>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.NAME} :</label></dt>
               <dd>{switch_informations_menu.switch_profile_fields_register.field.OBJECT}<br /><br /></dd>
            </dl>
            <!-- END field -->
         </fieldset>

         <!-- END switch_profile_fields_register -->
      <!-- END switch_informations_menu -->

      <!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
      <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_PREFERENCES}</h1></div>
      <div class="main-content frm">
      <fieldset class="frm-set">
         <dl>
            <dt><label>{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL} :</label></dt>
            <dd>
               <label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <!-- BEGIN switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="cont">{L_FORM}</span></label>
               <label><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} /><span class="cont">{L_MAILTO}</span></label>
               <!-- END switch_enable_mail_view --><label><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <!-- BEGIN switch_view_pm -->
         <dl>
            <dt><label>{L_PUBLIC_VIEW_MP} :</label></dt>
            <dd>
               <label><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <!-- END switch_view_pm -->
         <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
         <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.L_ALLOW_PROFILE_MSGS} :</label></dt>
            <dd>
               <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />{L_ALL_USERS}</label>  
               <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />{L_MY_FRIENDS}</label>  
               <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />{L_NO_ONE}</label>  
               <label><input type="radio" name="profilemsgs" value="-1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_HIDE} />{L_HIDE_TAB}</label>
            </dd>
         </dl>
         <!-- END switch_profile_advanced -->
         <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
         <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.L_FB_LINK_ACCOUNT} :</label></dt>
            <dd>
               <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
               <span class="italic">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
               <!-- END switch_fb_account_linked -->

               <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
               <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
               <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
            </dd>
         </dl>
         <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
         <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_UNLINK_FB_ACCOUNT_EXPLAIN} :</label></dt>
            <dd>
               <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="1" /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="unlink_fb_account" value="0" checked="checked" /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <!-- END switch_fb_account_linked -->
         <!-- END switch_fb_connect -->
         <dl>
            <dt><label>{L_NEWSLETTER_ACCEPT} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
               <br /><span class="italic">{L_NEWSLETTER_ACCEPT_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_HIDE_USER} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_ON_REPLY} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
               <br /><span class="italic">{L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
         <dl>
            <dt><label>{L_ENABLE_MASS_PM} : </label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
               <label><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="0" {DISABLE_MASS_PM_CHECKED} /><span class="cont">{L_NO_MASS_PM}</span></label>
               <br /><span class="italic">{L_ENABLE_MASS_PM_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
         <dl>
            <dt><label>{L_POPUP_ON_PRIVMSG} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
               <br /><span class="italic">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_NOTIFY_POST_PREVENT} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
               <br /><span class="italic">{L_NOTIFY_POST_PREVENT_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <!-- BEGIN switch_report -->
         <dl>
               <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_POPUP} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_MAIL} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <!-- END switch_report -->
         <dl>
            <dt><label>{L_DISPLAY_WYSIWYG} :</label></dt>
            <dd>
               <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="1" {USER_WYSIWYG_YES} />{L_YES}</label>
               <label><input type="radio" name="user_wysiwyg" value="0" {USER_WYSIWYG_NO} />{L_NO}</label>
               <br /><span class="italic">{L_DISPLAY_WYSIWYG_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</label></dt>
            <dd><label><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} /><span class="cont">{L_YES}</span></label>
               <label><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} /><span class="cont">{L_NO}</span></label>
            </dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_BOARD_LANGUAGE} :</label></dt>
            <dd>{LANGUAGE_SELECT}</dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_TIMEZONE} :</label></dt>
            <dd>{TIMEZONE_SELECT}</dd>
         </dl>
         <dl>
            <dt><label>{L_DATE_FORMAT} :</label></dt>
            <dd>{DATE_FORMAT}
               <br /><span class="italic">{CURRENT_TIME}</span>
            </dd>
         </dl>
      </fieldset>

      <!-- END switch_preferences_menu -->

      <!-- BEGIN switch_avatar_block -->
      <div class="main-head"><h1 class="page-title">{L_AVATAR_PANEL}</h1></div>
      <div class="main-content frm">
      <p class="frm-info">{L_AVATAR_EXPLAIN}</p>
      <fieldset class="frm-set">
         <dl>
            <dt><label>{L_CURRENT_IMAGE} :</label></dt>
            <dd>
               {AVATAR}
               <br /><input type="checkbox" name="avatardel" />{L_DELETE_AVATAR}
            </dd>
         </dl>
         <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
         <dl>
            <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</label></dt>
            <dd><input type="file" name="avatar" class="inputbox" /></dd>
         </dl>
         <!-- END switch_avatar_local_upload -->
         <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
         <dl>
            <dt><label>{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</label></dt>
            <dd><input type="text" name="avatarurl" class="inputbox" />
               <br /><span class="italic">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
         <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
         <dl>
            <dt><label>{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</label></dt>
            <dd><input type="text" name="avatarremoteurl" class="inputbox" />
               <br /><span class="italic">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span>
            </dd>
         </dl>
         <!-- END switch_avatar_remote_link -->
         <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
         <dl>
            <dt><label>{L_AVATAR_GALLERY} :</label></dt>
            <dd><input type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" class="button" /></dd>
         </dl>
         <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
      </fieldset>
      <!-- END switch_avatar_block -->

      <fieldset class="frm-set">
         <!-- BEGIN switch_informations_menu -->
            <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
               <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
               <dl class="frm-buttons">
                  <dt><label>{L_DELETE}</label></dt>
                  <dd><input type="checkbox" name="delete_user" /><span class="italic">{L_DELETE_EXPLAIN}</span>
                  </dd>
               </dl>
               <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
            <!-- END switch_register_not_display -->
         <!-- END switch_informations_menu -->

         <dl class="frm-buttons">
            <dt> </dt>
            <dd>
               {S_HIDDEN_FIELDS}
               <input class="button2" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />
               <input class="button2" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" />
            </dd>
         </dl>
      </fieldset>
      </div>
      </div>
<div style="float: left; width: 181px;">
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Hòm thư cá nhân</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_inbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=inbox"> Hộp thư đến</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_sentbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=sentbox"> Hộp thư đi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_outbox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=outbox"> Thư đã gửi</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://hitskin.com/themes/16/32/01/i_msg_savebox.png" />
                <a href="/privmsg?folder=savebox"> Hộp lưu trữ</a>
            </p>
        </div>
    </div>
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Tùy chỉnh</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/user1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=informations"> Thông tin cá nhân</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/cog1010.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences"> Quyền riêng tư</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/image110.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars"> Ảnh đại diện</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/text_s10.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=signature"> Tạo chữ ký</a>
            </p>
        </div>
    </div>
    <div class="module main" style="margin-top: 1em! important;">
        <div class="main-head">
            <div class="h3">Khác</div>
        </div>
        <div class="main-content">
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/user-g10.png" />
                <a href="/groups"> Hội nhóm diễn đàn</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/group110.png" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"> Danh sách bạn bè</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/facebo10.jpg" />
                <a href="/profile?mode=editprofile&page_profil=facebook"> Kết nối facebook</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/eye1010.png" />
                <a href="/search?search_id=watchsearch"> Theo dõi bài viết</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/heart110.png" />
                <a href="/search?search_id=favouritesearch"> Bài viết ưa thích</a>
            </p>
            <p>
                <img src="http://i45.servimg.com/u/f45/15/55/28/69/page_e10.png" />
                <a href="/search?search_id=draftsearch"> Dự thảo</a>
            </p>
          <p><img src="http://illiweb.com/fa/i/dl.png" /><a href="profile?mode=editprofile&page_profil=attachments"> Tệp đính kèm</a></p>
        </div>
    </div>
</div>
   </form>

</div>
<script type="text/javascript">
$('input[name=reset]').click(function(){
   $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();

});

$('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {

   if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
   {
      var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());

      switch(level)
      {
         case 'bad' :
            $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
            $("#pwd_bad").show();
            break;

         case 'good' :
            $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_middle").show();
            break;

         case 'strong' :
            $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
            $("#pwd_good").show();
            break;
      }
   }
   else
   {
      $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
   }
});
</script>
<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_fb_connect -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true,
   oauth: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_connect -->
<!-- END switch_preferences_menu -->

mod_most_active_topics
Code:
<div class="module main">
   <div class="starsTitle">
      <span style="float: right; padding-right: 10px;">
         <select id="changeviewrep">
            <option value="most_viewed">Topic xem nhiều</option><option value="most_active">Topic trả lời nhiều</option>
         </select>
      </span>   
   </div> 
   <div id="most_active" class="main-content viewrep">
      <ul class="latest_topics" style="margin: -0.6em 0 !important">
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li>
                          <span class="leftrecent1">
                         

               <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
            </span>
            <span class="spanvds rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span>                                                           
         </li>
         <!-- END TOPIC -->
      </ul>
   </div>
</div>lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

4 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 17/07/12, 07:48 am

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
mod_most_viewed_topics

Code:
<div class="module main">
   <div id="most_viewed" class="main-content viewrep">
      <ul class="latest_topics" style="margin: -0.6em 0!important">
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li>
             <span class="leftrecent1">


               <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
            </span>
            <span class="spanvds rightnumber">{TOPIC.TITLE}</span>                                                           
         </li>
         <!-- END TOPIC -->
      </ul>
   </div>
</div>
mod_news;


Code:
<div style="margin:20px">
<div style="background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/love_m10.png) no-repeat;height:80px;position:relative;"><div style="width: 652px;position:relative;"><marquee behavior="scroll" onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="5" direction="left" truespeed="truespeed" style="float: left;position: absolute;top: 15px;left: 20px;">
  <!-- BEGIN post_row -->
 
 
<span onmouseover="show_tooltip(this,this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML,'Thông Báo');" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px" title=""><b><span class="gensmall" style="font-size: 9pt"><b>
  <span style="color:#FF6600"><strong>{post_row.POSTER}</b></span> </b> <span style="font-size: 9pt">nhắn với</span> <span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;"> gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>: <span class="lovemes" style="font-size: 9pt"><font color="blue">{post_row.TEXT}</font></span><span style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END post_row -->
</marquee></div>
</td>
<td width="171">

  <span onmouseover="show_tooltip(this, 'Bấm vào đây để gửi thông điệp', 'Thông báo');" onmouseout="hidetip();" class="thongbao cboxElement" style="cursor: pointer;" title=""><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/msvta10.png" style="float:left;position:absolute;bottom:0px;left:0px;border:0"></span></div>
  </div>
  <div style="display:none">
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr>
            <td class="starsTitle" height="25">
              <span class="genmed module-title"><center>Bạn phải đăng nhập để gửi Thông điệp</center></span>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                <form action="/login" method="post">
                    <table align="center" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3">
                        <tr>
                            <td align="center" width="50%">
                                <span class="gen">Tài khoản:</span>
                            </td>
                            <td align="center" width="50%">
                                <span class="gen">Mật khẩu:</span>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                <input type="text" name="username" value="" size="20" maxlength="40" style="width:100%;"
                                />
                            </td>
                            <td align="center" style="position:relative;padding-right:5px;">
                                <input type="password" name="password" size="20" maxlength="32" style="width:100%;">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                            <td colspan="2">
                                <span class="gen">Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập:
                                    <input type="checkbox" name="autologin"
                                    checked="checked">
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                          <td colspan="2"><br />
                                <input class="mainoption" type="submit" name="login" value="Đăng Nhập">
                            </td>
                        </tr>
                        <tr align="center">
                            <td colspan="2">
                                <span class="gensmall">
                                    <a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword" rel="nofollow">:: Quên mật khẩu</a>
                                </span>
                            </td>
                        </tr>
                    </table>
                </form>
            </td>
        </tr>
    </table>
</div>
<!-- END switch_user_logged_out -->
          <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
          <div id='noidungne' style='padding:10px; overflow:hidden;'>
          <form action="/post" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0);"
enctype="multipart/form-data">
    <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tbody>
            <tr>
                <td width="12%" nowrap="nowrap">
                    <span class="gen">
                        <b>Gửi đến :</b>
                    </span>
                </td>
                <td width="88%">
                    <table cellspacing="0" cellpadding="0">
                        <tbody>
                            <tr>
                                <td width="60%">
                                    <input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text"
                                    name="subject" value="Tất cả thành viên" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả thành viên';"
                                    onfocus="if(this.value=='Tất cả thành viên') this.value='';" size="45" maxlength="40"
                                    tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">
                                </td>
                             
                                  <td width="40%"><a onMouseOver="_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik" style="font-size:10px" href="#emo"><b>Emoticon</b></a><a onMouseOver="show_tooltip(this, 'Chèn emoticon vào thông điệp, 'Thông báo');" onMouseOut="hidetip();" id="emoclik2" style="font-size:10px;display:none;" href="#emo"><b>Ẩn Emo</b></a></td>
                                 
                                <td align="right" width="40">
                                    <input onClick="set_solved(this.form.elements['subject'],'» '), dongtimo()" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi ..." tabindex="6" accesskey="s" />
                                </td>
                               
                            </tr>
                             
                            <tr>
                  <td></td>
                 
                </tr> 
                             
                             
                             
                        </tbody>
                    </table>
                </td>
            </tr>
            <tr>
              <td nowrap="nowrap" valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><span class="gen"><b>Lời nhắn :</b></span><br></td><br />
                  <td valign="top"><p style="padding: 2px;"></p><textarea id="c3z_lovemess" class="gen" style="width: 100%; height: 100px; display: inline;" onClick="storeCaret(this)" onKeyUp="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onSelect="storeCaret(this)" wrap="virtual"></textarea></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td></td>
                  </tr>
            <tr>
                <td id="security"></td>
  <td><div id="xong" style="width: 100%; height: auto; margin-top: 6px; display: block;"> </div>
              </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
    <b>
        <input type="hidden" name="lt" value="0">
        <input type="hidden" name="mode" value="newtopic">
        <input type="hidden" name="f" value="5">
    </b>
</form>
          </div>
     
          <!-- END switch_user_logged_in -->
 
</td>
</tr>
      </tbody></table></p>

          <script>
          jQuery("#emoclik").click(function(){
    jQuery(this).hide();
    jQuery("#emoclik2").show();
    jQuery("#c3z_lovemess").animate({
    height:"-=50"
    },2000);
    jQuery.ajax({
    type:"POST",
    url:"/h1-",
    success:function(emo){
    jQuery("#xong").html(emo).show("slow");}
    });
});
jQuery("#emoclik2").click(function(){
    jQuery(this).hide();
    jQuery("#emoclik").show();
    jQuery("#c3z_lovemess").animate({
    height:"+=50"
    },2000);
    jQuery.ajax({
    type:"POST",
    url:"/h1-",
    success:function(emo){
    jQuery("#xong").html(emo).hide("slow");}
    });
});
</script>
<script>
function dongtimo()
            {var t=setTimeout("reloadgiumcon()",1800);}
            function reloadgiumcon()
  {window.location.replace("http://aloteen.123.st/forum")}
jQuery(document).ready(function () {
jQuery(".thongbao").colorbox({
            width: "52%",
            innerHeight: "175px",
            title: 'Gửi Thông Điệp Yêu Thương',
            inline: true,
            href: "#noidungne",
            onOpen: function () {
                jQuery("#security").load("/post?f=5&mode=newtopic input[name^=auth]");
            }

        });});
</script>
  </div>
<p style="margin-top: -40px;" align="center">
   <img src="http://www.9xstudio.biz/users/2012/10/88/45/album/sep21010.gif" />
    </p>
<style type="text/css">
@charset "utf-8";
.lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}
.lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}
.lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
#colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}
#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/47551910.jpg);}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxClose,#cboxNext,#cboxPrevious,#cboxSlideshow{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/contro12.png) no-repeat 0 0;bottom:-29px;cursor:pointer;height:23px;position:absolute;text-indent:-9999px;width:23px}#cboxTopLeft{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/contro12.png) no-repeat 0 0;height:14px;width:14px}#cboxTopCenter{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/border28.png) repeat-x top left;height:14px}#cboxTopRight{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/contro12.png) no-repeat -36px 0;height:14px;width:14px}#cboxBottomLeft{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/contro12.png) no-repeat 0 -32px;height:43px;width:14px}#cboxBottomCenter{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/border28.png) repeat-x bottom left;height:43px}#cboxBottomRight{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/contro12.png) no-repeat -36px -32px;height:43px;width:14px}#cboxMiddleLeft{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/contro12.png) repeat-y -175px 0;width:14px}#cboxMiddleRight{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/contro12.png) repeat-y -211px 0;width:14px}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/loadin12.png) no-repeat center center}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://www.9xstudio.biz/users/2611/10/63/87/album/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}
 </style>   
<script src="http://www.jacklmoore.com/colorbox/colorbox/jquery.colorbox.js"></script>
     
 
 
<div id="left">
    <div id="pun-info" class="boxFMvi main">
        <div class="main-head" style="background-color: blue">
            <div class="page-title">
                <h2>Thống kê</h2>
            </div></div>
      <div class="main-content">  <!-- </td>

mod_recent_topics

Code:
-->
<div class="module main recentWidth" style="border-right:1px solid #DDD!important;height:410px"><div class="starsTitle" style="position: relative;">  <div id="proLastLoad" class="Load"></div><h3> <p style="position: relative; margin-left: 26px; margin-right: 10px;">
  <span title="" onmouseover="show_tooltip(this, ' <b>» Click Để Reload Bài Viết Mới </b> ');" onmouseout="hidetip();">
  <a href="javascript:vol(0)" onclick="javascript:searchtopic('/search?search_keywords=&search_author=***', '23', '#recentnew ul')" style="position: relative; margin-left: -25px; margin-right: 10px;">  <img src="http://i47.servimg.com/u/f47/17/07/15/37/th/4-110.gif" width="16px" height="16px"> </a> 
    </span>
  <span class="leftrecent">Bài viết mới</span><span style="margin-right: -3px;" class="rightrecent">Người gửi</span>

 <span style="margin-right: -17px;" class="viewfmvi">Xem</span>
      <span style="margin-right: -25px;" class="repfmvi">Trả lời</span>
   
    <span style="margin-right: -6px;" class="lastcate">Chuyên mục</span></p></h3></div><div id="recentnew" class="main-content" style="border: 0pt none; margin-top: -3px;background-image: url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);"><ul class="latest_topics" style="padding-left: 20px ! important;"><div class="loaddinng"></div></ul></div><div id="dulieupostter"></div></div><style>.Load {display:none;background: white url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadaj10.gif) 50% 50% no-repeat;position: fixed;left: 50%;top: 40%;width: 50px;height: 50px;border: 10px solid #82D23D;border: 20px solid rgba(130, 210, 60, .3);border-radius: 50px;margin-left: -25px;}</style>lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

5 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 17/07/12, 07:49 am

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
mod_top_post_users_month:Code:
<div class="module main">
<div id="users_month" class="main-content top-vi" style="display:none;background-image: url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);">
      <ul class="latest_topics">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li>
            <span class="leftrecent1">
               {POSTER.NAME}
            </span>   
            <span class="spanvds" rtip="Bài viết" style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                   
         </li>
         <!-- END POSTER -->
      </ul>
   </div>
</div>
mod_top_post_users_week:


Code:
<div class="module main">
<div id="users_week" class="main-content top-vi" style="background-image: url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);">
      <ul class="latest_topics" style="margin: -0.5em 0 !important">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li>
            <span class="leftrecent1">
               {POSTER.NAME}
            </span>   
            <span class="spanvds" rtip="Bài viết" style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                         
         </li>
         <!-- END POSTER -->
      </ul>
   </div>
</div>

mod_top_posters

Code:
 

   <div class="module main">
   <div class="starsTitle">
      <span style="float: right; padding-right: 10px;">
         <select id="changeposter"><option value="top_posters">Thành viên tích cực</option><option value="active_starters">Tạo chủ đề nhiều</option><option value="users_week">Gửi bài trong tuần</option><option value="users_month">Gửi bài trong tháng</option></select>
      </span>   
   </div> 
<div id="top_posters" class="main-content top-vi" style="background-image: url(http://i46.servimg.com/u/f46/17/56/78/10/bg101010.png);">
      <ul class="latest_topics" style="margin: -0.5em 0 !important">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li>
            <span class="leftrecent1">
               {POSTER.NAME}
            </span>   
            <span class="spanvds" style="float: right">{POSTER.NB_POSTS}</span>                                                           
         </li>
         <!-- END POSTER -->
      </ul>
   </div>
</div>lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

6 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 17/07/12, 07:50 am

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
css:

Code:
.boxFMvi .main-head{background-color:#FC144E;background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/tcat1011.png)!important;background-repeat:no-repeat;border:0 none!important;height:65px;padding:0;width:848px}.boxFMvi .main-head .page-title{font-size:12px;font-weight:400;padding-left:200px;padding-right:10px;padding-top:37px}
.post .post-options{height:22px;position:relative}
.FMvi-like .nolikeminus{cursor:pointer;float:left;left:80px;position:absolute;top:5px}
.FMvi-like{min-width:180px;left:150px;position:absolute;display:none}
.FMvi-like .likePro,.FMvi-like .likeNone{border-radius:1px 1px 1px 1px;color:#FFF;text-align:left;width:57px;padding:3px 5px}
.FMvi-like .likePro{cursor:pointer!important;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 45px center #31a8fc!important;border:1px solid #2888cc!important}
.FMvi-like .likeNone{cursor:not-allowed;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 45px center #b1b1b1;border:1px solid #919699}
.FMvi-like .nub{display:none;background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1212.gif);background-position:0 0;background-repeat:no-repeat;float:left;height:8px;margin-left:-55px;margin-top:24px;position:relative;width:13px;z-index:99}
.FMvi-like .commentLike{min-width:280px;display:none;background-color:#fbfae6;border:1px solid #a3a3a3;float:left;left:0;top:30px;position:absolute;z-index:30;padding:5px}
.commentLike input{background-color:#FFF;border:1px solid #a3a3a3;display:none;height:28px;width:350px}
.commentLike p{text-align:left;padding:7px 0}
.FMvi-like .closeFMvi_like{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/tip10.png);background-position:0 -9px;background-repeat:no-repeat;height:16px;right:2px;top:2px;position:absolute;width:15px}
hr {border: 0px;border-bottom: 2px dashed #B6B6B6;height: 2px;}
.khoang{padding: 15px 0}
.thanhtieude1{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1511.gif) no-repeat scroll 0 50% transparent;color:#FFF;font-size:9px;height:50px;line-height:32px;margin-left:-33px;margin-top:-10px;position:absolute;text-align:center;text-shadow:1px 0 1px #2A2A2A;width:510px}
.thanhtieude{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1811.gif) no-repeat scroll 0 50% transparent;margin-left:-13px;margin-top:-38px;width:200px;color:#FFF;font-size:9px;height:50px;line-height:36px;text-align:center;text-shadow:1px 0 1px #2A2A2A;position:absolute}
.tbpost {display: none;background-color: aliceBlue;color: red;font-weight: bold;border: 1px solid #DDD;padding: 20px;margin: 19px;}
.minwidth_IE{padding-top:530px}
a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox'],#left,#textarea_content dt,#dulieutip,#dulieupostter,#sapxepdulieu{display:none}
.tipchuthich,#fa_ticker_block,.FMvi-like em,.fancybox-title,
.gensmall { font-size: 11px; }
.pun .main-content-topic{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/chruch10.png) repeat;border:1px solid #DDD;box-shadow:-3px 3px 3px #c8c8c8}
#pun-legend{padding-bottom:50px}
#pun-legend .nguon{background-color:#ffeb90;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;clear:both;display:inline-block;margin:20px 30px;padding:20px}
a,a:link,a:hover{text-decoration:none!important}
body{background:url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/heades14.jpg) no-repeat scroll center top #EEE;color:#333;font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;margin:0;padding:0}
.pun{background-color:#FFF;background-image:url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/footer10.gif);background-position:center bottom;background-repeat:no-repeat;border:0 none!important;min-width:889px!important;width:889px!important}
#pun-foot{padding-bottom:200px;margin:0 18px}
#profile-advanced-details .autobot,.main-head .h2,.main-head .h3,.main-head h1,.main-head h3,.main-head h2{color:#FFF;font-family:Trebuchet MS;font-size:17px!important;font-variant:small-caps;font-weight:600!important}
.pun .postmain{background-color:#FFF!important;margin-left:11.8em!important}
.pun .sig-content{clear:none;max-height:150px;overflow:hidden}
.pun .sig-content:hover{max-height:100%}
#content{width:100%!important}
.user-basic-info img{max-width:150px}
#show_color{display:block}
.main-foot p,.main-head p{width:50%!important}
#pun-logo{padding-right:10px}
p#pun-desc{color:#ffce30;margin-left:20px;padding:.5em 0 0 5px}
.pun table .tdtopics .status{margin-left:-55px}
#loginFancy.logi{font-size:10px}
#loginFancy.logi p{line-height:3px;padding-left:15px;width:305px}
#loginFancy{position:absolute;top:-230px;width:305px}
#loginFancy .user_login_form{text-align:left;background-color:transparent;border:0 none}
#loginFancy p{width:269px;position:relative;padding:5px}
#loginFancy .mainoption{border:0;font-style:normal!important;font-weight:500;border-radius:0;margin-top:-5px;padding:4px 2px important}
#loginFancy .post{position:absolute;left:80px;width:90px}
#loginFancy .Rlogin{right:0;position:absolute}
.navFMvi{background-position:left top;background-repeat:no-repeat;height:58px;width:130px;margin:0 -5px;padding:21px 65px}
.navFMvi:hover{background-position:left bottom}
.navimage{position:absolute;text-align:center;top:-47px;width:100%}
#fa_ticker_container{margin-top:4px!important;overflow:hidden!important;position:relative!important;width:100%!important}
#fa_ticker{overflow:hidden!important;position:absolute!important;width:100%!important}
#fa_ticker>.fa_ticker_content{position:absolute!important}
html #fa_ticker .fa_ticker_content{left:0;position:absolute!important}
/* Latest topic */
.boxFMvi{margin:0!important}
.lastcate {position: absolute;right: 0;width: 120px;white-space: nowrap;position: absolute;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;}
.rightnumber{position:absolute;right:0pt;}
.numtopF {margin-right: -12px!important;}.leftrecent {margin-left: -3px;}
.leftrecent {width: 345px;white-space: nowrap;position: absolute;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;}
.leftrecent1 {width: 115px;white-space: nowrap;position: absolute;overflow: hidden;text-overflow: ellipsis;}
.rigrecent{position:absolute;right:0pt;text-align:right;margin-right: -12px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}
.rightrecent{position: absolute; right: 140px;}
.imgstatus{position: absolute; left: -27px; padding: 2px 5px; background-color: #FFF;}
#content-container div#left{float:none;width:100%;margin:10px 0}
*+ html #content-container div#main{margin-left:0}
* html #content-container #main-content{overflow:visible;margin-right:0}
* html #content-container div#main{margin-right:-99%;width:100%;float:none}
.latest_topics{padding-top: -5px; list-style:decimal-leading-zero outside none;margin:0!important;text-align:left;padding:0 5px 0 24px}
.latest_topics li{min-line-height:18px;position:relative;}
.toppost_width{float:left; width: 200px}
.recentWidth{float: left; width: 650px}
.recentWidth .main-head{position: relative; height: 1.3em;overflow: hidden;}
.recentWidth h3{marign-left: 10px}
.pun{width:948px;border:3px double #999;background-color:#FFF}
.loaddinng{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/black-10.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:350px;width:440px}
#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}
#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
/* Latest topic */
.boxFMvi .main-head{background-image:url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/tcat1014.png)!important;background-color:#A52A2A;background-repeat:no-repeat;border:0 none!important;height:65px;width:848px;padding:0}
.boxFMvi .main-head .page-title{font-size:12px;font-weight:400;padding-left:200px;padding-right:10px;padding-top:37px}
.boxbody{background:url(/users/2211/12/43/96/album/box-sh10.gif) no-repeat scroll 0 100% transparent;font-size:12px;line-height:18px;padding-bottom:9px}
.bbody{background:#fff;font-size:11px}
.boxbody div{background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border:1px solid #e0e0e0;display:block;list-style:none outside none;margin:0;padding:4px}
#main-content .main,.main-box{margin:1em 18px}
.boxFMvi{border:2px dotted #c7c7c7;margin:40px 18px!important}
.boxFMvi .main-content{border:0!important}
.boxFMvi td{border:0!important;background-color:#FFF!important}
.boxFMvi td.tcl{height:auto!important;width:120px;margin:0;padding:7px!important}
.boxFMvi td.tc2{text-align:left!important;width:310px!important;padding:5px!important}
.boxFMvi td.tc3{width:310px!important;text-align:right!important;padding:2px!important}
.boxFMvi td.tc3 div{background-color:#f6f6f6!important;border:1px #CFD3D5 dotted;padding:10px}
.pun .main-foot .h2,.pun .main-head .h2{float:left;height:20px;overflow:hidden;width:780px;}
.smallrum{background:#fff none;-moz-box-shadow:0 0 0 #fff;color:#fff;width:100%}
.smallrum a img{margin-top:3px;padding-right:2px}
.smallrum a.gensmall{color:#0004ff;display:inline-block;height:16px;overflow:hidden;text-align:left;width:43%}

.title-overview{background-color:#1571a3;color:#FF0;font-size:20px;font-variant:small-caps;font-weight:700;margin-bottom:10px;padding:5px 0}
#pun-head{left:0;position:absolute;top:0;width:100%;z-index:999}
#pun-title{color:#FFF!important;font-family:"Comic Sans Ms";font-size:33px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:700;text-shadow:3px 3px 3px #000;text-transform:uppercase;z-index:1;padding:15px}
#pun-head #pun-navlinks{background:none repeat scroll 0 0 transparent!important;font:bold 11px tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;white-space:nowrap;border-color:transparent!important;padding:10px 0}
#pun-navlinks ul{list-style:none outside none;text-align:center}
#pun-navlinks li{display:inline;font-size:12px;line-height:30px}
#pun-navlinks a:active,#pun-navlinks a:focus,#pun-navlinks a:hover{background-image:url(/users/2012/10/88/45/album/76120810.gif);color:#FF0;text-decoration:none;text-shadow:0 0 4px rgba(255,255,255,0.7);padding:12px 14px 10px}
#pun-navlinks li a{color:#FFF;font-family:tahoma,helvetica,arial,sans-serif;margin-left:-8px;margin-right:-8px;text-shadow:1px 1px 1px #000;padding:12px 14px 10px}
#specificatii{-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;background:#e00;border-radius:10px;color:white;float:center;list-style-type:none;margin:5px 0;padding:5px;text-shadow:1px 1px 0 black;width:90%}#inchide_specificatii{cursor:pointer;left:-30px;position:relative;top:-20px}


.avatarthum img{height:70px!important;padding-right:10px}
.pun .user{overflow:visible;margin-top:0!important;width:13em;padding:0}
.cl dt{width:75px}
.cl dt span{color:#000!important}
.cl dd{width:110px}
.cl dd,.cl dt{float:left;height:1.6em;line-height:1.6em}
.useravatar a img {-moz-box-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.2);-webkit-box-shadow: 0 0 5pxrgba(0, 0, 0, 0.2);background:white;border: 1px solid#CBCBCB;box-shadow: 0 0 5pxrgba(0, 0, 0, 0.2);margin: 5px auto;padding: 2px;width: 134px;}
.morelink a{padding-right:13px}
.pun .postfoot,.pun .post .user{margin-left:-11.8em!important}
.main .main-foot{border:3px double}
.closeWIndowF{background-color:transparent;color:red;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-variant:small-caps;letter-spacing:-1px;opacity:1;text-decoration:none;text-transform:capitalize;font-size:20px;text-shadow:0 0 9px #eee 3px 0 1px #131313;font-weight:700;padding:5px}
.user .status{padding-right:20px;overflow:hidden;margin-bottom:-3px;color:green;float:right;width:250px;height:18px}
.user-ident .posthead{background-color:#f5f5f5;font-size:9px;height:25px;left:0;position:absolute;text-align:center;top:-31px;width:155px;padding:5px 0 0}
.user-ident .userInfoF{position:absolute;z-index:301;background:none repeat scroll 0 0 #fff;border:1px solid #cdcdcd;box-shadow:2px 2px 3px #ccc;width:510px;left:-2px;display:none;top:-1px;padding:15px 0 15px 10px}
.user-ident .user-info{float:right;width:370px}
.user-ident .manuUserF{float:left;border-bottom:1px dotted;margin-bottom:5px;width:350px;position:relative}
.user-ident .morelink{text-align:center;float:left;border-top:1px dotted;padding-top:5px;width:350px}
.pun .postfoot .user-contact{float:none;position:absolute;text-align:center;width:121px;z-index:99}
.fmviToggle .h2{width:780px!important}
.fmviToggle .h2 a,.fmviToggle .h2 a:link{color:#dedfdf!important}
.fmviToggle .listVer4{list-style-type:decimal-leading-zero;padding:10px 40px}
.greenBgT{background-color:#0e3709!important;margin-top:10px}
.greenBgT h1{color:#FFF!important}
#jqmHide,#sapxepFMvi
#sapxepFMvi{font-size:12px;background-color:#dedede;margin-bottom:20px;padding:15px 10px 5px}
#smiley-box iframe{height:210px}.smiley-element{margin-top:5px}.smiley-element img{margin:0 15px 10px 0}.smiley-element a,.smiley-element a img{border:none}#smiley-box-wysiwyg{background-color:#fbfbfb;float:left;margin:25px 0 0 15px;width:20%}* html #smiley-box-wysiwyg{margin:25px 3px 0 0}*+html #smiley-box-wysiwyg{margin:25px 3px 0 0}#smiley-box-wysiwyg iframe{background-color:#fbfbfb;border:none;height:280px;overflow:auto;width:100%}
#textarea_content dd{margin-left:0!important;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important}
input[type='submit'],input[type='reset']{float:none!important}
#smilies_categ{padding:10px 0}
#smiley-box{border:2px dotted #0c5a89;width:100%!important;padding:5px}
div.posting-block{border:2px dotted #207b0d;float:left;margin-right:-3px;margin-top:20px;width:100%;padding:0 0 0 10px}
div.posting-block #text_editor_textarea,div.posting-block #text_editor_iframe{height:350px}#text_editor_textarea {background: white url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/bg_pos12.gif) no-repeat bottom right;border: 1px solid #BCBCBC;border-radius: 5px;-moz-border-radius: 5px;-webkit-border-radius: 5px;padding: 2px;}
#bookmarks{float:none;margin-top:20px;text-align:center}
#bookmarks a{border:1px solid;box-shadow:-2px -2px 2px #4b4646;height:30px!important;padding-bottom:4px;text-align:center;vertical-align:middle!important;width:20px!important;margin:0 10px!important}
#bookmarks a:hover{box-shadow:-2px -2px 2px red}
#bookmarks a:active{box-shadow:-2px -2px 2px #000}
#blog_comments{width:100%!important;border:0 none!important}
#blog_comments .post .postbody span{display:block;font-size:12px;margin-top:5px;padding-top:5px}
.nonchange,.nonchange span{display:inline!important;margin:0;padding:0}
#blog_comments .post .postbody{box-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);margin-left:70px;position:relative;border:1px solid #dfdfdf;border-radius:3px 3px 3px 3px;width:90%!important;padding:10px}
.blog_comment-avatar{display:block;float:left;height:auto;margin-right:10px;width:50px;background-color:#FFF;border:1px solid #dfdfdf;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:0 0 5px #ebebeb;padding:2px}
.blog_comment-avatar img{background-color:#FFF;border:0 none;vertical-align:middle;width:50px;min-height:50px;margin:0}
#blog_comments .post{clear:both;margin-bottom:15px;position:relative;border:0 none!important;padding:0}
span.comment-time,span.comment-number{color:#888;position:absolute;right:40px;top:0;font-size:11px!important}
.comment-content{border-top:1px dotted #dfdfdf}
#blog_comments .post span.dialog{height:20px;left:-10px;position:absolute;top:0;width:10px;background:url(/users/2012/10/88/45/album/dialog10.png) no-repeat scroll 0 0 transparent}
.comment-number img{position:absolute;right:0;padding:2px}
.comment-number{cursor:pointer;right:10px!important}
.comment-number img.dropP{background-color:#FFF;z-index:100;border-color:#09a2e8;border-style:solid solid none;border-width:1px}
.dropMenuP{display:none;background-color:#FFF;border:1px solid #09a2e8;position:absolute;right:10px;top:30px;padding:0 5px}
#quanlylist{border:2px solid #eaeaea;width:276px;padding:10px!important}
#quanlylist p{background-color:#8b8b8b;border:1px solid #807f7f;color:#FFF;font-variant:small-caps;text-shadow:1px 1px 1px #000;width:278px;margin:7px -12px;padding:3px 10px}
.starsItem{width:848px}
.leftStats{float:left;margin-left:-71px;position:absolute;vertical-align:middle;width:60px}
.rightStats{border-left:2px solid #CFC9C9;min-height:50px;padding-left:10px;width:758px;margin:5px 10px 5px 70px}
.starsTitle {background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/tabbg113.png);border: 0px solid #DDD;color: #CD04FF;font-family: Comic Sans MS;font-variant: small-caps;font-weight: 700;height: 18px;padding: 5px;}.jqDrag{width:398px}.ost {background-image: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/f10.gif);}
.popup{min-width:434px;width:434px!important}
#profile-advanced-details .autobot{color:#2220fb!important;font-size:14px!important;text-shadow:1px 1px 1px #000!important}
.post .post-options{height:22px;position:relative}
.large_textbutton{background:url(/users/2012/10/88/45/album/newbtn10.png) repeat-x scroll left top #7c8da3;border:0 none;border-radius:10px 10px 10px 10px;box-shadow:0 3px 8px #DDD;clear:left;color:#FFF!important;display:block;float:right;font:14px Arial,sans-serif;margin-left:10px;margin-top:-2px;position:relative;padding:4px 15px}
.small_textbutton{background-color:#4D91CD;;border:0 none;border-radius:3px 3px 3px 3px;box-shadow:1px 1px 1px #DDD;clear:left;color:#FFF!important;display:block;float:right;font:11px Arial,sans-serif;position:relative;margin:2px!important;padding:2px 4px}
.large_textbutton span{display:inline;font-size:15px;font-weight:700}
.small_textbutton:hover{background-color: #fff;border:#1391E6 1px solid !important; clear:left;color:#000!important;display:block;float:right;font:11px Arial,sans-serif;position:relative;margin:2px!important;padding:1px 3px;transition: all 0.25s ease-in-out !important;-webkit-transition: all 0.25s ease-in-out !important;-moz-transition: all 0.25s ease-in-out !important;-moz-border-radius: 2px !important; -webkit-border-radius: 2px !important;-webkit-box-shadow: 1 1 1px #1391E6 !important;-moz-box-shadow: 1 1 1px #1391E6 !important; text-color: #000}
.large_textbutton:hover{background-color:#4D91CD;; text-shadow:1px 1px 1px #000}
.small_textbutton:active,.large_textbutton:active{background-color:#000}
#StickyWin{opacity:0;display:none;position:absolute;z-index:999;visibility:visible;left:43%;top:45%;border-radius:5px 5px 5px 5px}
.modalWrap{background:url(/users/2012/10/88/45/album/bg110.png) repeat scroll 0 0 transparent;border-radius:4px 4px 4px 4px;font-size:.8em;z-index:300;padding:10px}
.modalWrap .modalHeading{border-radius:2px 2px 2px 2px;height:38px;position:relative}
.modalWrap .modalHeading .close{background:url(/users/2012/10/88/45/album/close110.png) no-repeat scroll 0 0 transparent;cursor:pointer;display:block;height:15px;left:0;position:absolute;text-indent:-9000em;top:5px;width:15px}
.modalWrap .modalBody{cursor:default;background:none repeat scroll 0 0 #FFF;border-radius:2px 2px 2px 2px;color:#000;font-family:Helvetica,"Lucida Sans","Lucida Sans Unicode","Luxi Sans",Tahoma,sans-serif;font-size:1.2em;position:relative;padding:10px}
.modalWrap .modalHeading h3{font-variant:normal;letter-spacing:0;color:#FFF;cursor:move;font-size:1.2em;text-align:center;text-shadow:0 1px 0 #183048;padding:6px 0}
.active{background-color:#FF0;border-color:#ADA}


.post-entry{background:transparent url(/users/2012/10/88/45/album/haha1010.png) repeat-x}
.entry-content img{max-width:332px}
.iconPlayer{background:url(/users/2012/10/88/45/album/play-o10.png) no-repeat scroll center center transparent;left:130px;opacity:.8;position:absolute;top:-140px;z-index:99;padding:40px!important}
.panel {background: #fafafa;color: #333333;padding: 10px;border: 10px outset;}
.panelsurround {background: #d0d0d0;color: #333333;}
.page{background:#fff;color:#333}
.fieldset{margin-bottom:6px}
.fieldset,.fieldset td,.fieldset p,.fieldset li{font-size:11px}
#top-link{display:none;position:fixed;right:5px;bottom:5px;color:green;font-weight:700;text-decoration:none;background:0}
.pun-visit,.a{background:#ffeb90 none;_background-image:none;display:block;clear:both;box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;margin:0 0 1em;padding:.6em 1em}
.pun-visit ul,.a-ul{float:right;width:70%;text-align:right;list-style-type:none}
.main-box ul{float:left;width:auto}
.pun-visit li,.a-li{margin-left:.7em;white-space:nowrap;float:right}
.xs1{font-size:11px!important;margin-left:-53px}
.psth{margin-left:-13px;width:634px;margin-top:-48px;margin-bottom:12px;background:url(/users/2012/10/88/45/album/arw10110.gif) no-repeat 100% 100%;font-size:14px;padding:12px 45px 10px 20px}
#chatbox_members,#chatbox,#chatbox_footer{background-color:#FFF}
.pun .entry-content,.modal_jslint{width:auto}
#smilies_categ p,#quick_reply .frm-buttons{text-align:center}
#pun-foot .copyright,.FMvi-like .likePro:hover{text-shadow:1px 1px 1px #000}
html #fa_ticker,.fancybox-prev{left:0}
div#top_poster.main-content.top-vi{height:177px}

.hihi { background-color:  #1F537B; color:  #DEDFDF; font-weight: 400; padding: .7em .1em; }

.codebox { background-color:#E4EAF2; border:1px solid #8394B2; border-left:4px solid #8394B2; margin:1em; }  .codebox dt { border-bottom:1px solid #8394B2; font-weight:700; color:#8394B2; padding:0.25em; }  .codebox dd { background-color:#fff; color:#435C7A; margin:1px; padding:4px; }
.codebox + blockquote{background-color:#fff;border:1px dotted #ddd;margin:.5em 3em;padding:.5em;}.codebox dd.cont_code{max-height:100px;overflow:auto}
.postmain blockquote { background-color: white; border: 1px solid #F0F0F0; padding: .4em 1em; }
.quotebox{background-color:#f4f4f4;border-bottom:1px solid #ddd;padding:1em}
blockquote{-moz-border-radius:5px;-moz-box-shadow:0 0 5px #e4e3e3;-webkit-border-radius:5px;-webkit-box-shadow:0 0 5px #e4e3e3;background-color:#fff;border:1px solid #dcdcdc;border-radius:5px;box-shadow:0 0 5px #e4e3e3;color:#616161;font-size:12px;margin:10px auto;max-width:900px;padding:10px 1%}blockquote code,blockquote div{clear:both;margin:0;padding:5px}blockquote div div{-moz-border-radius:0;-webkit-border-radius:0;border-radius:0}blockquote div{-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;background:url(http://z5.ifrm.com/30015/146/0/p1049280/QuoteL.png) no-repeat left top ,url(http://z5.ifrm.com/30015/146/0/p1049281/QuoteR.png) no-repeat right bottom #fff;border-radius:5px;min-height:25px;text-indent:35px}
.codebox{background-color:#ffffe1;border:1px dotted #ddd;margin:1em}.codebox dt{border-bottom:1px dotted #ddd;padding:.25em}.codebox dd{background-color:#ffffe1;margin:.5em;padding:.5em}.faq dd ul{margin:0 2em}.codebox + blockquote{background-color:#fff;border:1px dotted #ddd;margin:.5em 3em;padding:.5em}
.codebox { -moz-border-radius: 5px; -moz-box-shadow: 0 0 5px #e4e3e3; -webkit-border-radius: 5px; -webkit-box-shadow: 0 0 5px #E4E3E3; background: white; border: 0; border-left: px solid #999; border-radius: 5px; box-shadow: 0 0 9px #D8D8D8; color: #909090; font-size: 12px; margin: 10px auto; max-width: 600px; padding: 10px 1% 10px 5px; }
.codebox dt{border-bottom:1px dotted #DDD;color:#6E6E6E;font-family:Electrolize, sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:700;padding:.25em;text-transform:uppercase}.codebox dd.cont_code{background:transparent}

.dacong{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_n11.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}.datru{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik16.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:middle;}
.vote-button{float:left;width:70px}
.c3zplus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat scroll 0 0 ;float:left;height:16px;width:16px; text-align:middle; margin-left:-113px;}
.c3zplus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;padding:5px 8px 5px 25px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
.c3zminus{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat scroll ;float:left;height:16px;width:16px;text-align:left;}
.c3zminus{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;width:34px;padding:5px 8px 5px 25px;text-align:left; text-color: black;margin-top: -4px;background-color:#ECEEF5;border: 1px solid #CAD4E7;border-radius: 3px 3px 3px 3px; color:#FFF!important;display:block;position:relative;}
.ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/like_b12.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}.no .vom{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/dislik15.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 20px}

/* Bộ gõ */
#mudimPanel{-webkit-transition:all 2s ease;-moz-transition:all 2s ease;background:#FFF url(/users/2012/10/88/45/album/go101010.jpg) no-repeat right center!important;-moz-opacity:.9;opacity:.9;filter:alpha(opacity=90);bottom:9px!important;left:-333px!important;width:330px!important;height:47px!important;font-size:9px!important;font-weight:700;vertical-align:middle;-moz-box-shadow:5px 5px 5px #000;-webkit-box-shadow:5px 5px 5px #000;box-shadow:5px 5px 5px #000;padding:4px 26px 4px 4px !important}
#mudimPanel:hover{-webkit-transition:all 1s ease;-moz-transition:all 1s ease;-moz-opacity:1;opacity:1;filter:alpha(opacity=100);left:0!important}
/* Thu gọn bài viết */
.baivietdai{overflow:hidden}
.thugon span:hover{text-shadow:1px 1px 1px #000;cursor:pointer}
.thugon {background-color:#F6FF9D;border: 3px double#FDC100;clear: both;margin: 0;padding: 2px 10px;}
.viewfull{background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/zippy/arrow_down.png) no-repeat scroll 3px 7px transparent;padding:0 15px}
.viewhide{display:none;background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/arrow_up.png) no-repeat scroll 3px 7px transparent;padding:0 15px}
.fullOff{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/power_11.png) no-repeat scroll 0 2px transparent;margin-top:-2px;padding:2px 5px 2px 20px}
.fullOn{display:none;background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/power_10.png) no-repeat scroll 0 2px transparent;margin-top:-2px;padding:2px 5px 2px 20px}
/* Tooltip */
#tooltip .header,a.mainmenu[href='/']{display:none}
#tooltip .tiplFMvi{border-bottom:2px dotted #ddd;margin-bottom:5px;padding-bottom:5px}
#tooltip{background:#FFF url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/white_10.png);border:1px solid #ddd;border-radius:3px;color:#000;font-family:tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;font-size:11px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;max-width:550px;padding:10px;position:absolute;z-index:99}
/* memberlist 2 in 1 */
.Sname a{background-color:#FFF;border:1px solid #DDD;margin:2px;padding:1px 5px}
.Sname a:hover,.Sname a:active{background-color:#1786FF;color:#FFF}
.Sname{text-align:right}
.rutgonML img{background-color:#ffffff;border:4px double;border-radius:5px 5px 5px 5px;height:65px;width:72%;margin:10px}
.rutgonML{float:left;width:10%}
.rutgonML p{background-color:#F0F0F0;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;margin:0 2px;padding:3px 5px}
.rutgonML:hover{box-shadow:0 0 6px 4px #158FFF}
/* Search box */
#sapxepFMvi span{color:#026DA6;font-family:Tahoma;font-size:1.2em;font-weight:700;padding:0 10px 0 30px}
#sapxepFMvi{background-color:#ffffff;margin-bottom:20px;padding:15px 20px 10px 5px}
#pun-about {background-color: white;border-color: #B9B9B9;border-style: dotted;border-width: 2px;line-height: 150%;padding: .6em 1em;text-align: right;}
/* Icon nick - Đổ bóng */
span[style="color: rgb(255, 255, 255);"],span[style="color:#FFFFFF"]{font-family: 'Comic Sans MS';text-shadow: 0px 0px 6px rgb(255, 0, 0), 0px 0px 5px rgb(255, 0, 0), 0px 0px 5px rgb(255, 0, 0);}
span[style="color: rgb(0, 0, 0);"],span[style="color:#000000"]{color:#fff;text-decoration:line-through;}
span[style="color: rgb(255, 255, 255);"],span[style="color:#FFFFFF"]:before, after{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/th_6010.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(0, 153, 255);"],span[style="color:#0099FF"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/miss1010.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(0, 255, 0);"],span[style="color:#00FF00"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/nameic10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(8, 247, 235);"],span[style="color:#08F7EB"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/nameic11.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(255, 89, 0);"],span[style="color:#FF5900"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/nameic12.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(255, 0, 225);"],span[style="color:#FF00E1"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/nameic13.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(140, 0, 255);"],span[style="color:#8C00FF"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/chaomu10.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(255, 183, 0);"],span[style="color:#FFB700"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/nameic14.gif);padding-right:2px;}
span[style="color: rgb(26, 23, 23);"],span[style="color:#1A1717"]:before{content: url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/banned10.gif);padding-right:2px;}
/* Màu chữ */
#color, #wcolor {overflow: visible;}
#colorpickers {position: absolute; top: 20px; left: -220px;}
#grid {border: 1px solid #808080;}
#grid td {padding: 0px;}
#grid td button {height: 12px; width: 12px; padding: 0px; border: 1px solid #808080;}
#grid td button:hover {border: 1px solid #ffffff;}
a.forumtitle{-moz-transition-duration:1.5s;-o-transition-duration:1.5s;-webkit-transition-duration:1.5s}a.forumtitle:hover{margin-left:50px}
/* Thứ tự */
.comment_popup { background: #FF3317; float: right; font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-weight: bold; height: 20px; line-height: 20px; position: relative; right: 1px; text-align: center; top: -3px; width: 20px; border-radius: 30px 30px 30px 30px; color: white; border: 1px solid#A31D1D; opacity: 0.7; }
/* Số trang */
.pun .paging {float: left;font-size: 1.1em;font-weight: 700;}.paging {background-color: #F9F9F9;border-color: #CCC;border-radius: 5px;border-style: solid;border-width: 1px;font-family: arial, sans-serif!important;font-size: 12px!important;padding: 5px;text-decoration: none;text-shadow: 0 1px 0 white;}.paging b {background: #373D48 url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/mainti10.png) repeat-x top;border: 1px solid #232830;border-radius: 2px;box-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);color: white;font-size: 12px;font-weight: 700;margin: -3px 0;padding: 8px;text-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.3);}
/* Cộng trừ - thu gọn box */
.collapse a,.collapsePost a{color:#FFF!important;font-family:monospace;font-size:18px;font-weight:700;padding:3px 8px}
.collapse a:hover,.collapsePost a:hover{background-color:#000;border:3px double #72736e;padding:0 5px}
/* Listtopic */
.pun table .tdtopics .status{margin-left:-55px}
.pun table.table{border-collapse:collapse;empty-cells:show;table-layout:fixed;width:100%}
.pun .frm .frm-form table{border:1px solid #ddd;border-color:#bbb;border-top:1px solid #1F537B}
.pun table.table th{background-color:#f4f4f4;border-color:#;border-style:none;color:#333;padding:.5em 0}
.pun table.table td{background-color:#fbfbfb;border-color:#ddd;border-style:solid none none solid;border-width:1px;line-height:130%;padding:.6em 0 .7em}
.pun .main table td.tc2,.pun .main table td.tc3{background-color:#f4f4f4}
.pun table.table td table td{border:none;padding:0}
.pun table.table th.tcl{padding-left:.5em}.pun .frm .frm-form table .tc2{padding-left:.5em;text-align:left}
.pun .table .tc2,.pun .table .tc3{text-align:center;width:10%}.pun .frm .frm-form table .tc4{text-align:center;width:5%}
.pun table .tcr{overflow:hidden;padding:0 0 0 .5em !important;text-align:left;width:18%}
.pun table th.tc2,.pun table th.tc3,.pun table th.tc4,.pun table th.tcl,.pun table th.tcr{overflow:hidden}
.pun table .report{width:9%}.pun .main table.table td.report{background-color:#f4f4f4}
.pun table .tdtopics{padding-left:42px}.pun .posthead img,.pun table .tdtopics img{vertical-align:middle}table .tcl.memberlist{width:25%}.pun tbody.statused td.tcl{padding-left:3.4em}.pun tbody.statused span.status{position:absolute}
.pun table td.tcl{border-left-style:none;border-left-width:0;height:42px;min-height:24px;padding-left:.5em;vertical-align:top}pun table td.tcl .height-giver{min-height:42px;visibility:hidden;width:1px}td.avatar-mini a{text-decoration:none}td.avatar-mini a span{text-decoration:underline}td.avatar-mini img{background-color:#fff;border:1px solid #1f537b;height:38px;vertical-align:middle;width:38px}* html .pun table{position:relative}* html .pun table td.tcl{position:relative}
.pun table td.tcl h2{font-weight:600}.pun .main table.table td.td-title{background-color:#f4f9fd}.pun .main table.table th.name{padding-left:.5em}.pun .sticky-separator{border-top:5px double #ddd!important}
.banned{text-decoration:line-through;}
/* Thông tin đăng kí */
html ul.profile_field_list li {list-style-type: none;display: table;width: 140px !important;float: left;}
input, textarea, select, #text_editor_iframe, textarea.inputbox {border: 1px solid #A9B8C2 !important;-moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;font-size: 11px;font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;padding: 0px 0px;}
#text_editor_controls {margin: 5px 0 0 30px;white-space: pre-wrap;word-wrap: break-word;}
.loaddingLike {background: url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/loadin11.gif) no-repeat scroll center center transparent;display: none;height: 1.4em;margin: -1.4em 0 -3px 200px;width: 70px;}
/* Bôi đen */
::selection {color: white;color: rgba(255, 255, 255, 0.85);background: #EA4C89;}
/* Colot */
@charset "utf-8";.lovemes table, .lovemes div, .lovemes hr, .lovemes br, .lovemes embed{display:none!important}.lovemes {font-weight:bold; font-size:11px}.lovemes img {vertical-align: middle; max-height:30px}
/* Văn bản nổi */
.noteclassic,.noteimportant,.notewarning,.notetip,.notehelp,.noteinfo,.notesuccess,.noteerror,.notevalidation,.notesuggest{width:95%;border-radius:10px 10px;-moz-border-radius:10px 10px;-webkit-border-radius:10px 10px;-webkit-box-shadow:2px 2px 3px #999;-moz-box-shadow:2px 2px 3px #999;min-height:40px;height:40px;overflow:visible;position:relative;top:6px;left:5px;border:1px solid #999999;background-position:20px 50%;background-repeat:no-repeat;text-align:justify;margin:10px 0px 15px 5px;padding:25px 20px 15px 80px}
.noteclassic{background-color:#EEF;background-image:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/note10.png)}
.noteimportant{background-color:#FFC;background-image:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/import10.png)}
.notewarning{background-color:#FDD;background-image:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/warnin10.png)}
.notetip{background-color:#E4F6F8;background-image:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/tip10.png)}
.notehelp{background-color:#D8F3C9;background-image:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/help10.png)}
.noteinfo{background-color:#BDE5F8;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_i10.png)}
.notesuccess{background-color:#DFF2BF;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_v10.png)}
.noteerror{background-color:#FFBABA;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_r10.png)}
.notevalidation{background-color:#FFCCBA;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_c10.png)}
.notesuggest{background-color:#F1AF84;background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/28/30/49/knob_h10.png)}
/* Link1 */
a[href*="/t1179"],a[href*="/t1226p40"],a[href*="/t22604"],a[href*="/t22454"],.cp7color{color:#F00;animation:svcolor 1s infinite;-moz-animation:svcolor 1s infinite;-webkit-animation:svcolor 1s infinite;}
a[href^="/t56-"],a[href^="/t140-"]{font-weight:bold;animation:blink .2s infinite;-moz-animation:blink .2s infinite;-webkit-animation:blink .2s infinite}
@keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-moz-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-webkit-keyframes svcolor{10%{color:#F00}20%{color:#F80}30%{color:#FF0}40%{color:#5F0}50%{color:#0F0}60%{color:#0FD}70%{color:#09F}80%{color:#00F}90%{color:#A0F}100%{color:#F0F}}
@-webkit-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-moz-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@-ms-keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}@keyframes blink{0%{opacity:1}100%{opacity:.1}}
/* button */
.button:hover,.mainoption:hover,input[type=submit]:hover,input[type=button]:hover,input[type=reset]:hover {border:1px solid #00C6D4 !important;color:#00C6D4;background-position:0 100%;}
.button,.mainoption ,input[type=submit],input[type=button],input[type=reset] {background:#F4F5F4 url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/67/11/tabbg110.png);padding:2px 5px;}
.button,.mainoption,input[type="submit"], input[type="button"], input[type="reset"] {background: #F4F5F4 url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/tabbg113.png);padding: 2px 5px;}input:focus, input:hover {-moz-border-radius: 2px!important;-moz-box-shadow: 0 0 3px #1391E6!important;-moz-transition: all .25s ease-in-out!important;-webkit-border-radius: 2px!important;-webkit-box-shadow: 0 0 3px #1391E6!important;-webkit-transition: all .25s ease-in-out!important;border: #1391E6 1px solid!important;box-shadow: 0 0 5px #1391E6!important;transition: all .25s ease-in-out!important;}
/* Link */
.dropMenuP a::before,a[class="fancy-ytbFmvi fancybox.iframe"]::before, a.cboxElement::before{display:none!important}
.post-entry a:before{padding-right:2px;content:url(http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/link-i10.png)}
.post-entry [href$=".jpg"]:before,.post-entry [href$=".jpeg"]:before,.post-entry [href$=".png"]:before,.post-entry [href$=".gif"]:before{padding-right:2px;content:url(http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/links-10.png)}
.post-entry [href^="/"]:before,.post-entry [href^="http://camxuc9x.forumotion.com"]:before{padding-right:2px;content:url(http://i44.servimg.com/u/f44/12/24/45/65/insert10.png)!important}
/* Title */
.score{padding-top:20px}.pnsmall{font-size:10px;font-style:italic;margin-top:-5px}.tipsy{font-size:10px;padding:5px;position:absolute;z-index:999}
.tipsy-inner{-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;background-color:#000;border-radius:3px;color:#FFF;max-width:200px;padding:5px 8px 4px;text-align:center}.tipsy-arrow{border:5px dashed #000;height:0;line-height:0;position:absolute;width:0}.tipsy-arrow-n{border-bottom-color:#000}.tipsy-arrow-s{border-top-color:#000}.tipsy-arrow-e{border-left-color:#000}.tipsy-arrow-w{border-right-color:#000}.tipsy-n .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;border-left-color:transparent;border-right-color:transparent;border-top:none;left:50%;margin-left:-5px;top:0}.tipsy-nw .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;border-left-color:transparent;border-right-color:transparent;border-top:none;left:10px;top:0}.tipsy-ne .tipsy-arrow{border-bottom-style:solid;border-left-color:transparent;border-right-color:transparent;border-top:none;right:10px;top:0}.tipsy-s .tipsy-arrow{border-bottom:none;border-left-color:transparent;border-right-color:transparent;border-top-style:solid;bottom:0;left:50%;margin-left:-5px}.tipsy-sw .tipsy-arrow{border-bottom:none;border-left-color:transparent;border-right-color:transparent;border-top-style:solid;bottom:0;left:10px}.tipsy-se .tipsy-arrow{border-bottom:none;border-left-color:transparent;border-right-color:transparent;border-top-style:solid;bottom:0;right:10px}.tipsy-e .tipsy-arrow{border-bottom-color:transparent;border-left-style:solid;border-right:none;border-top-color:transparent;margin-top:-5px;right:0;top:50%}.tipsy-w .tipsy-arrow{border-bottom-color:transparent;border-left:none;border-right-style:solid;border-top-color:transparent;left:0;margin-top:-5px;top:50%}
/* Hỗ trợ */
.contactF {border-bottom-left-radius: 3px;border-bottom-right-radius: 3px;box-shadow: 0 0 4px black, 1px 1px white inset, -1px -1px white inset;color: #300;cursor: pointer;font-size: 14px;font-weight: 700;height: 21px;overflow: hidden;padding: 5px 5px 0 30px;position: fixed;text-shadow: 1px 1px white;top: 0;width: 60px;}
/* BC */
#message {width:310px;}.fontbutton{cursor: pointer;text-align: left;border: 1px solid #A9B8C2 !important;-moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px;font-size: 11px;font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;background: #F4F5F4 url(http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/tabbg113.png);}.fontbutton_normal {background: #F4F5F4 url(http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/tabbg112.png);}.fontbutton_selected {border: 1px solid #00C6D4 !important;color: #00C6D4;background: #fff url(http://i48.servimg.com/u/f48/15/98/54/42/tile_b12.gif);}.fontbutton_clicked {background: #959595;border: 1px solid #22229C;}.fontbutton{border:0;}
span.msg {display: inline-block;font-family: 'Comic Sans MS';font-size: 13px;padding: 4px 1px;} span.msg img{max-width:20px;}
.genmed {font-size: 10px;color: gray;}#chatbox .user {font-weight: bold;}#chatbox p {line-height: 1.2em;}.chatbox_row_1, .chatbox_row_2, .chatbox_row_3 {background-color: white;font-size: 11px;padding: 0.5px;}#chatbox_footer {border-top: 1px dotted #CCC;bottom: 0;left: 0;position: absolute;right: 0;}#chatbox {bottom: 30px;left: 155px;line-height: 10px;overflow: auto;position: absolute;right: 0;top: 30px;}#chatbox_members {border-right: 1px dotted #CCC;bottom: 30px;overflow: auto;position: absolute;top: 30px;width: 154px;}
/* Like Facebook */
.slide_like{background:url(/users/2611/10/63/87/album/c3zfb210.png) no-repeat!important;display:block;float:right;height:385px;padding:0;position:fixed;right:-205px;top:170px;width:247px;z-index:999}.slide_text{color:#FFF;font-family:Geneva, Verdana, sans-serif;font-size:8px;padding-left:10px;text-decoration:none}
#qjump fieldset select {width: 123px;}#pun-about ul li a {font-weight: 500;}
.top-vi,.viewrep{min-height:152px;padding:10px!important}#active_starters,#most_active,#users_month,#users_week{display:none}.lastcate,.leftrecent,.repfmvi,.rightrecent,.viewfmvi{overflow:hidden;position:absolute;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.leftrecent{width:38%}.imgstatus{background-color:#FFF;left:-32px;padding:2px 7px;position:absolute}.rightrecent{left:250px;text-align:left;width:115px}.showpost{font-size:9px;left:-12px;line-height:18px;position:absolute}.viewfmvi{font-style:italic;right:200px;text-align:right;width:50px}.repfmvi{font-style:italic;right:155px;text-align:right;width:50px}.lastcate{margin-right:-11px;right:0;text-align:right;width:157px}#content-container div#left,#content-container div#right{border:0 none;float:none;margin:0;width:100%}*+ html #content-container div#main{margin-left:0;margin-right:0}* html #content-container #main-content{margin-left:0;margin-right:0;overflow:visible}* html #content-container div#main{float:none;margin-left:-99%;margin-right:-99%;width:100%}.latest_topics{list-style:decimal-leading-zero outside none;margin:0!important;padding:0 5px 0 27px;text-align:left}.latest_topics li{line-height:16.1px;position:relative}.toppost_width{float:left;width:200px}.recentWidth{float:left;width:655px}.recentWidth .main-head{height:1.3em;overflow:hidden;position:relative}.recentWidth h3{marign-left:10px}.loaddinng{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/black-10.gif);background-position:center center;background-repeat:no-repeat;height:350px;width:440px}#checktip{position:absolute;right:10px;top:3px;z-index:300}#numRecent{display:none;position:absolute;right:12px;top:7px}
.latest_topics li {
line-height: 16.1px;
}
.numtopF { margin-right: -9px!important; }
.blog_message img{display: none;max-width:325px;}
.yeah {background-color:#ffffff;border-top: 1px dashed#CCC;padding: .6em 1em;}
.topictitle,.lastcate,.repfmvi,viewfmvi,.rightrecent,.imgstatus,{font-size:1em;text-decoration:none}
.main .main-foot, .main .main-head { background: #7192A8 url(http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/92/12/tcat10.jpg) repeat-x; background-color: #A32C2C; color: #DEDFDF; }
#pun-visit, .main-box { background-color: white; border-color: #DDD; border-style: dotted; border-width: 2px; }
/*colorbox*/
#colorbox,#cboxOverlay,#cboxWrapper{position:absolute;top:0;left:0;z-index: 999;overflow:hidden;}#cboxOverlay{position:fixed;width:100%;height:100%;background:#000;}#cboxMiddleLeft,#cboxBottomLeft{clear:left;}#cboxContent{position:relative;background:#fff;overflow:visible;}#cboxLoadedContent{overflow:auto;margin-bottom:5px;}#cboxTitle{position:absolute;bottom:-25px;left:0;text-align:center;width:100%;font-weight:700;color:#7C7C7C;margin:0;}#cboxLoadingOverlay,#cboxLoadingGraphic{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;}#cboxPrevious,#cboxNext,#cboxClose,#cboxSlideshow{cursor:pointer;position:absolute;bottom:-29px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro26.png) no-repeat 0 0;width:23px;height:23px;text-indent:-9999px;}.cboxPhoto{float:left;border:0;display:block;margin:auto;}.cboxIframe{width:100%;height:100%;display:block;border:0;}#cboxTopLeft{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro27.png) no-repeat 0 0;}#cboxTopCenter{height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border23.png) repeat-x top left;}#cboxTopRight{width:14px;height:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro28.png) no-repeat -36px 0;}#cboxBottomLeft{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro29.png) no-repeat 0 -32px;}#cboxBottomCenter{height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/border24.png) repeat-x bottom left;}#cboxBottomRight{width:14px;height:43px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) no-repeat -36px -32px;}#cboxMiddleLeft{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -175px 0;}#cboxMiddleRight{width:14px;background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/contro30.png) repeat-y -211px 0;}#cboxLoadingOverlay{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/14/50/49/34/loadin10.png) no-repeat center center;}#cboxLoadingGraphic{background:url(http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/loadin12.gif) no-repeat center center;}#cboxCurrent{position:absolute;bottom:-25px;left:58px;font-weight:700;color:#7C7C7C;}#cboxPrevious{left:0;background-position:-51px -25px;}#cboxPrevious.hover{background-position:-51px 0;}#cboxNext{left:27px;background-position:-75px -25px;}#cboxNext.hover{background-position:-75px 0;}#cboxClose{right:0;background-position:-100px -25px;}#cboxClose.hover{background-position:-100px 0;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow{background-position:-125px 0;right:27px;}.cboxSlideshow_on #cboxSlideshow.hover{background-position:-150px 0;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow{background-position:-150px -25px;right:27px;}.cboxSlideshow_off #cboxSlideshow.hover{background-position:-125px 0;}.colorpicker {  width: 356px;  height: 176px;  overflow: hidden;  position: absolute;  background: url(http://i27.servimg.com/u/f27/14/67/90/38/bg1010.png);  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  display: none; }

.crumbs{display: none;}
.entry-content img:hover { filter:alpha(opacity=50); -moz-opacity: 0.5; opacity: 0.5;  -webkit-transition: all 1s ease; -khtml-opacity: 0.5;} .postbody img { filter:alpha(opacity=50); -moz-opacity: 1.0; opacity: 1.0;  -webkit-transition: all 1s ease; -khtml-opacity: 1.0; }
.entry-content img { -webkit-box-shadow: rgb(150, 150, 150) 1px 1px 5px; background-color: white; border-bottom-color: white; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 5px; border-color: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; border-style: initial; border-style: initial; border-top-width: 0px; box-shadow: rgb(153, 153, 153) 1px 1px 5px; color: transparent; font-size: 0px; height: auto; margin-bottom: 10px; margin-left: 5px; margin-right: 5px; margin-top: 5px; max-width: 500px; padding-bottom: 10px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; padding-top: 5px; vertical-align: middle; zoom: 1; }
.entry-content img { border: 1px solid #999; padding: 1px; }


      lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

7 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 18/07/12, 08:49 pm

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Caolllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

8 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 24/07/12, 03:07 pm

choivahoc

avatar
Member
Member
xem code^^!

Xem lý lịch thành viên

9 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 24/07/12, 07:27 pm

thành kiu

Xem lý lịch thành viên

10 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 24/07/12, 07:54 pm

JoOnG

avatar
Member
Member
xem

Xem lý lịch thành viên

11 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 24/07/12, 11:39 pm

sato

avatar
Member
Member
jhgjghjghjgh

Xem lý lịch thành viên

12 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 25/07/12, 08:02 am

mrkunvl

avatar
Member
Member
Admin xóa ngay kẻo forum bị del

Xem lý lịch thành viên

13 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 25/07/12, 11:39 am

Mưa

avatar
Mod
Mod
Demo là ??/Xem lý lịch thành viên

14 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 25/07/12, 11:40 am

Mưa

avatar
Mod
Mod
Thế hear vs index box ko có àXem lý lịch thành viên

15 Re: Skin 9xstudio new semeter 2 on 25/07/12, 05:11 pm

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
có cả mà emlllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết