Teen_Thanh_Hoa


You are not connected. Please login or register

[Share] Thanh level giới tính của BP

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
Bước 1:
Quản lý người dùng & Quản lý nhóm --> Profiles --> Tạo một mục mới, điền thông tin như sau:
Type : List
Name : gender
Necessarily filled ? Có
Display : Tích hết
Display type : Text
Who can modify the profile field value ? Tích hết tiếp

Bước 2:
Modules --> HTML pages management --> Tạo một trang mới, cho code này vào:
Code:
 
function changeImg(){
x = document.getElementsByTagName('span')
for(i=0;i<x.length;i++){
if(window.onload != 'resize_images()'){
if ((x[i].style.color=="rgb(255, 255, 255)")||(x[i].style.color=="#ffffff")) {newHTML = "<img src=\"http://illiweb.com/fa/pbucket.gif\">" + "</img>" + x[i].innerHTML}
 
 
else if((x[i].style.color=="rgb(0, 4, 255)")||(x[i].style.color=="#0004ff")) {newHTML = "<img src=\"http://illiweb.com/fa/pbucket.gif\">" + "</img>" + x[i].innerHTML}
 
 
else {newHTML= x[i].innerHTML}}
x[i].innerHTML = newHTML;
}
}
 
function init(){
dir="http://i292.photobucket.com/albums/mm30/huylordno1/pet/"
var avatarname=""
var title1="Level"
var title2="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/str-110.jpg' alt='strenght'>";
var title3="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/def-110.jpg' alt='defense'>";
var title4="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/exp-110.jpg'>";
var xperpost="8"
var xperexp="100"
var xperreptt="12"
var xpneeded="4390"
var aqname="<img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/int-110.jpg' alt='Intelligent'>";
var aqsign=" <img src='http://i25.servimg.com/u/f25/14/75/71/76/point-10.jpg' alt='point'>";
var aq=[];
var display=[];
var level=[];
var posts=[];
var repts=[];
var cts=[];
var firstchar=[];
var gendervn = new Array()
gendervn[0]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[1]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[2]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[3]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[4]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[5]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[6]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[7]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[8]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[9]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
 
gendervn[10]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[11]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[12]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[13]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[14]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[15]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[16]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[17]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[18]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
gendervn[19]="<img src='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif'>";
aqperpost="7"
 
x = document.getElementsByTagName('div')
for(y=0;y<x.length;y++)
{
if(x[y].className == "postprofile"){
nick= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
posts[nick]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("posts</span>: </span>")[1]);
 
nic= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
repts[nic]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("points</span>: </span>")[1]);
 
nict= x[y].parentNode.parentNode.parentNode.getElementsByTagName("A")[0].innerHTML;
cts[nict]=parseInt(x[y].innerHTML.toLowerCase().split("gender</span>: </span>")[1]);
 
var levell=[];
var xp=[];
var firstchar=[];
xp[nick]=posts[nick]*xperpost+repts[nic]*xperreptt
level[nick]=(xp[nick]/xpneeded)
var exp = Math.floor((level[nick]-Math.floor(level[nick]))*xperexp)
var phansonguyen = Math.floor(level[nick]+parseInt(1));
var xptogo = Math.floor(level[nick]+parseInt(1))*xpneeded
firstchar[nick]=nick.charAt(0);
 
aq[nick]="YĂªu cầu vĂ o lĂ½ lịch cập nhật giá»›i tĂ­nh (gender) cho mình"
aq[nick]=(aqperpost*posts[nick])
 
 
var avatar=[];
      if (cts[nict] == 1) {
if (phansonguyen==1)
{avatar[nick]=gendervn[0]}
if (phansonguyen==2)
{avatar[nick]=gendervn[1]}
if (phansonguyen==3)
{avatar[nick]=gendervn[2]}
if (phansonguyen==4)
{avatar[nick]=gendervn[3]}
if (phansonguyen==5)
{avatar[nick]=gendervn[4]}
if (phansonguyen==6)
{avatar[nick]=gendervn[5]}
if (phansonguyen==7)
{avatar[nick]=gendervn[6]}
if (phansonguyen==8)
{avatar[nick]=gendervn[7]}
if (phansonguyen==9)
{avatar[nick]=gendervn[8]}
if (phansonguyen>=10)
{avatar[nick]=gendervn[9]}
      }  else  {
          if (cts[nict] == 2) {
if (phansonguyen==1)
{avatar[nick]=gendervn[10]}
if (phansonguyen==2)
{avatar[nick]=gendervn[11]}
if (phansonguyen==3)
{avatar[nick]=gendervn[12]}
if (phansonguyen==4)
{avatar[nick]=gendervn[13]}
if (phansonguyen==5)
{avatar[nick]=gendervn[14]}
if (phansonguyen==6)
{avatar[nick]=gendervn[15]}
if (phansonguyen==7)
{avatar[nick]=gendervn[16]}
if (phansonguyen==8)
{avatar[nick]=gendervn[17]}
if (phansonguyen==9)
{avatar[nick]=gendervn[18]}
if (phansonguyen>=10)
{avatar[nick]=gendervn[19]}
                            }
                }
expgender="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/blue.gif' width='"+exp+"%' height='9px'>";
expgender2="<img src='http://sinhvienit.net/@forum/images/rpg/exp.gif' width='2px' height='9px'>";
expss= "<div class='expbg'><div class='expbg2'><fieldset style='padding: 1px; border: #add8e6 1px solid;'>"+expgender+""+expgender2+"</fieldset></div></div>";
 
stats=""+avatarname+""+avatar[nick]+"<BR><b>"+title1+": "+ phansonguyen +" (+"+exp+"%)</b></center>"+expss+""
 
if(x[y].innerHTML.match(/Choice/i)){
x[y].innerHTML +="<span class='gensmall'><fieldset>You do not have genders<fieldset>";}
else{x[y].innerHTML +="<span class='gensmall'><fieldset><center>" + stats+"</fieldset>";}
}}
}
function start() {changeImg(); init();} window.onload = start();
Bước 3:
Display --> Quản Lý Tổng Thể --> overall_footer, cho đoạn code này vào đầu hoặc cuối chi cũng ok hết:

Code:
<script type="text/javascript" src="http://hollyland.forumvi.com/h213-page"></script>

Trong đó: http://hollyland.forumvi.com/h213-page

là link trang HTML bạn đã tạo ở bước 2.

Bước 4:
Giờ bạn phải vào mục thông tin thành viên, cập nhật gender cho thành viên của mình, hoặc bảo mọi người vào lý lịch cập nhậtlllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết