Teen_Thanh_Hoa


You are not connected. Please login or register

Tùy chỉnh hình nền diễn đàn cho punBB - phpBB3

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
Demo:


Hướng dẫn

Bước 1: Thêm vào CSS
ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet:


Code:

/* Tùy chọn hình nền - www.FMvi.vn */
#custom_background{background-image:url('http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr18.jpg')
 !important;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.8)
inset;color:#FFF;position:relative;padding:15px 0 15px 15px}
#custom_background
 span{-moz-transition:all .2s ease-in-out 0;background:none no-repeat
scroll 50% 50% #000;border-radius:7px 7px 7px 7px;box-shadow:0 1px 7px
#000 inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.05), 0 0 1px
rgba(255,255,255,0.35);cursor:pointer;display:block;float:left;height:90px;margin-right:15px;width:15%}
#custom_background span:hover{box-shadow:0 1px 2px #000 inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.05), 0 0 1px rgba(255,255,255,0.35)}
#bg1{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr20.jpg)!important;background-repeat:repeat-x!important}
#bg6{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr15.jpg)!important}
#bg5{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr16.jpg)!important}
#bg2{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr17.jpg)!important}
#bg3{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/guitar10.jpg)!important}
#bg4{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr18.jpg)!important}
#custom_url{clear:left;padding-top:10px;text-align:center}
#custom_input{background:none
 repeat scroll 0 0 rgba(0,0,0,0.5);border:0 none;border-radius:4px 4px
4px 4px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.75) inset, 0 1px 0
rgba(255,255,255,0.15);color:#FFF;font-size:20px;height:40px;margin-left:-15px;margin-right:8px;white-space:nowrap;width:780px;padding:0
 10px 0 0}
#custom_submit{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/highli10.png)
 repeat-x scroll 0 0 rgba(197,206,213,0.4);border-radius:4px 4px 4px
4px;box-shadow:0 1px 3px
rgba(0,0,0,0.6);color:#FFF;cursor:pointer;display:inline-block;font-size:20px;font-weight:400;line-height:40px;text-shadow:0
 -1px 0 #4C5057;padding:0 10px}
.bg1{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr20.jpg) repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg2{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr12.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg3{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/guitar10.jpg) repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg4{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr14.jpg) repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg5{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr11.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #0E1E2D!important}
.bg6{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr19.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #000!important}
.bg_custom{background-attachment:fixed;background-color:#000;background-repeat:repeat}
#nav_background{background-color:#000;border:3px
 dotted #444!important;border-radius:15px 15px 15px
15px;cursor:pointer;float:right;padding:5px}
#nav_background:hover{background-color:#FFF}
#nav_background:active{background-color:#E71E7B}

Bước 2: Thêm vào javascript
ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management
Add a Javascript Code
Title * : Tùy chỉnh hình nền
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Punbb:
Code:

var CopyrightNoticeEn = 'Copyright ©  by
FmVi. All Rights Reserved. Use, modification, and/or distribution of
this script is not allowed without direct permission from baivong
(webmaster@fmvi.vn). This entire copyright notice must remain in the
original, copied, or modified script';
var CopyrightNoticeVi = 'Bản
quyền © FmVi. Giữ toàn quyền. Việc sử dụng, sửa đổi , và / hoặc phân
phối mã này mà không được phép trực tiếp từ baivong (webmaster@fmvi.vn)
là không được phép. Toàn bộ thông báo bản quyền này phải được giữ nguyên
 khi sao chép, hoặc sửa đổi';
$(function () {
 
$("#pun-intro").prepend('<img
src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/nav_ba10.png" alt="Change
background image" title="Change background image" id="nav_background"
/>');
  $("#content").prepend('<div id="toggle_background"
style="display: none;"><div id="custom_background"><span
id="bg1"></span><span id="bg6"></span><span
id="bg5"></span><span id="bg2"></span><span
id="bg3"></span><span id="bg4"></span><div
id="custom_url"><input type="text" placeholder=" Chọn hình nền
khác bằng cách nhập một URL hình ảnh và nhấn [Thay đổi]"
id="custom_input"><strong id="custom_submit">Thay
đổi</strong></div></div></div>');
  $("#custom_background span").click(function () {
 
    $("body, .main-head, .main-foot, #pun-intro").removeClass("bg1 bg2
bg3 bg4 bg5 bg6 bg_custom").addClass($(this).attr("id"));
      my_setcookie("custom_background", $(this).attr("id"), true);
  });
  $("#custom_submit").click(function () {
      var urlbg = $("#custom_input").val();
 
    $("body, .main-head, .main-foot, #pun-intro").removeClass("bg1 bg2
bg3 bg4 bg5 bg6
bg_custom").addClass("bg_custom").css("background-image", "url('" +
urlbg + "')");
      my_setcookie("custom_background", urlbg, true);
  });
  $("#nav_background").click(function () {
      $("#toggle_background").slideToggle()
  });
  if (my_getcookie("custom_background") != "") {
      if (my_getcookie("custom_background").length > 4) {
 
        $("body, .main-head, .main-foot,
#pun-intro").addClass("bg_custom").css("background-image", "url(" +
my_getcookie("custom_background") + ")");
      } else {
        $("body, .main-head, .main-foot, #pun-intro").addClass(my_getcookie("custom_background"))
      }
  }
});

Phpbb3:
Code:

var CopyrightNoticeEn = 'Copyright ©  by
FmVi. All Rights Reserved. Use, modification, and/or distribution of
this script is not allowed without direct permission from baivong
(webmaster@fmvi.vn). This entire copyright notice must remain in the
original, copied, or modified script';
var CopyrightNoticeVi = 'Bản
quyền © FmVi. Giữ toàn quyền. Việc sử dụng, sửa đổi , và / hoặc phân
phối mã này mà không được phép trực tiếp từ baivong (webmaster@fmvi.vn)
là không được phép. Toàn bộ thông báo bản quyền này phải được giữ nguyên
 khi sao chép, hoặc sửa đổi';
$(function () {
 
$("#site-title").prepend('<img
src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/nav_ba10.png" alt="Change
background image" title="Change background image" id="nav_background"
/>');
  $("#main-content").prepend('<div
id="toggle_background" style="display: none;"><div
id="custom_background"><span id="bg1"></span><span
id="bg6"></span><span id="bg5"></span><span
id="bg2"></span><span id="bg3"></span><span
id="bg4"></span><div id="custom_url"><input
type="text" placeholder=" Chọn hình nền khác bằng cách nhập một URL hình
 ảnh và nhấn [Thay đổi]" id="custom_input"><strong
id="custom_submit">Thay
đổi</strong></div></div></div>');
  $("#custom_background span").click(function () {
      $("body").removeClass("bg1 bg2 bg3 bg4 bg5 bg6 bg_custom").addClass($(this).attr("id"));
      my_setcookie("custom_background", $(this).attr("id"), true);
  });
  $("#custom_submit").click(function () {
      var urlbg = $("#custom_input").val();
 
    $("body").removeClass("bg1 bg2 bg3 bg4 bg5 bg6
bg_custom").addClass("bg_custom").css("background-image", "url('" +
urlbg + "')");
      my_setcookie("custom_background", urlbg, true);
  });
  $("#nav_background").click(function () {
      $("#toggle_background").slideToggle()
  });
  if (my_getcookie("custom_background") != "") {
      if (my_getcookie("custom_background").length > 4) {
        $("body").addClass("bg_custom").css("background-image", "url(" + my_getcookie("custom_background") + ")");
      } else {
        $("body").addClass(my_getcookie("custom_background"))
      }
  }
});lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com
xemxem xem xem xem xem

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết