Teen_Thanh_Hoa


You are not connected. Please login or register

[Codes] Shop avatar hoạt hình tự cập nhật 100%

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
[FMvi.Org] Shop avatar hoạt hình tự cập nhật 100%

Bước 1: ACP - Ganeral - Forum - Categories and forums
Click vào nút Add để tạo một chuyên mục mới để lưu hóa đơn mua Item.
Choose the kind of forum you want : forum
Forum name : Hóa đơn mua Item Avatar anime

Sau khi tạo xong chuyên mục, bạn ghi nhớ số thự tự chuyên mục đó
để thực hiện các bước tiếp theo.
Ví dụ link của Fmvi là
http://www.fmvi.org/f30-hoa-don-mua-avatar
thì số thứ tự là 30.

Bước 2: ACP - Users & Groups - Users - Profiles - Profile fields
Click vào nút Add để tạo khung dữ liệu cho avatar.
Type : Text field
Name : avatar-dulieu
Necessarily filled ? : No
Display : Messages
Display type : Text
Who can modify the profile field value ? : Moderators & Member himself
Display this field for users that are at least : Guests

Sau khi làm xong bước này, các bạn vào trang chỉnh sửa Profile
( Ví dụ FMvi: http://www.fmvi.org/profile?mode=editprofile ).
Tìm id của input avatar-dulieu bằng cách:
Cách 1: Tìm id bằng các view mã nguồn (Ctrl+U) và tìm avatar-dulieu (Ctrl+F)
Nó sẽ có dạng như sau

Code:
<span style="color:#000000;">avatar-dulieu</span>: </span></td><td class="gensmall row2"><input type="text" class="post" id="profile_field_13_1" name="profile_field_13_1" style="width:250px" value="" />

Cách 2: Dùng firebug cho Firefox (add-on) với chức năng Thăm dò phần tử
hoặc chức năng Kiểm tra phần tử của Chrome
hoặc Kiểm tra thành phần của Opera
trong menu chuột phải.Bạn ghi nhớ dòng chữ đằng sau id=" như ở ví dụ trên là profile_field_13_1 để thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: ACP - Display - Templates - Ganeral - viewtopic_body
Bước này sẽ sửa templates của forum,
vì thế các bạn cần cẩn thận lưu lại code gốc trước khi thao tác.
Tìm đoạn code sau ( Ctrl+F ):
Code:
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
Thay bằng:

Code:
<div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <span class="fmviShopauto">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  </span>
  <!-- END profile_field -->
</div>
<div class="bvavatar">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</div>
<script>
$(function() {
  if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
      $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().remove();
  };
});
</script>
Cũng trong viewtopic_body, các bạn tìm đoạn:

Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
Thay bằng:

Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
<div class="fmviPro5">
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</div>
<!-- END profile_field -->

Đến bước này, các bạn có thể kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa
bằng cách vào trang chỉnh sửa Profile
( Ví dụ FMvi: http://www.fmvi.org/profile?mode=editprofile ).
Nhập dòng code sau vào input avatar-dulieu:

Code:
57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442

Sau đó bạn mở bài viết của mình lên,
nếu Avatar của bạn chuyển thành Avatar anime là thành công.

Bước 4: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management
Click vào nút Create a new javascript,
để tạo file javascript nhằm xóa input avatar-dulieu đi,
và thành viên sẽ không thể chỉnh sửa nó nữa.
Title * : Xóa input dữ liệu Avatar Anime
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Punbb:
Code:
$(function () {
  $("img[src$=/.gif], .frm-set dl:contains('avatar-dulieu'), .PUNBB:contains('avatar-dulieu')").remove();
});

Phpbb2:
Code:
$(function () {
  if (location.pathname === "/profile") {
      $("td.row1:contains('avatar-dulieu')").parent().remove();
  };
  $("img[src$=/.gif], .fmviPro5:contains('avatar-dulieu')").remove();
});

Lưu ý: Để sử dụng Javascript codes management
bạn phải cập nhật Templates:
http://help.forumotion.com/t92693-new-update-javascript-code-management
- trong overall_header,, tìm và thay

Code:
<script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
thành:

Code:
 <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
    {HOSTING_JS}

- ACP> Module> HTML & Javascript > Javascript codes management
> Javascript Codes
> Enable Javascript code management : chọn Có.
Bấm save.

Bước 5: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management
Tạo 8 trang HTML để làm nguồn lấy dữ liệu cho shop,
các bạn Click vào liên kết để lấy code và cho vào HTML source nhé:

Spoiler:
Trang HTML 1
Title * : Item cánh
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-canh.txt

Trang HTML 2
Title * : Item mắt kính
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-mat-kinh.txt

Trang HTML 3
Title * : Item trang sức
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-trang-suc.txt

Trang HTML 4
Title * : Item kiểu tóc
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-kieu-toc.txt

Trang HTML 5
Title * : Item áo
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-ao.txt

Trang HTML 6
Title * : Item quần
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-quan.txt

Trang HTML 7
Title * : Item thú cưng
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-thu-cung.txt

Trang HTML 8
Title * : Item phông nền
HTML source * : http://fmvi-group.googlecode.com/files/%5BFMvi.Org%5D-Item-phong-nen.txt

Bước 6: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management
Bước này là bước tạo Shop, mình tạm đưa code gốc của
http://www.xn--tkch-wpa7sq09q.tk/h24-Shop-avatar-anime
và sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa nó trong bước tiếp theo.

Do you wish to use your forum header and footer ?: Yes
Title * : Shop avatar anime
HTML source * :
Code:
<style type="text/css">
  .ItemFMvilist { width: 480px; overflow: hidden; margin: 0px 5px 0px -20px
  !important; } .ItemFMvilist li { position:relative; float:left; margin:5px;
  list-style-type: none; height: 110px; margin-right: 2px; width: 88px; }
  .ItemFMvilist li img { background-color: #FFFFFF; height: 90px; margin:
  13px 0 1px 2px; width: 74px; } .ItemFMvilist li:hover { background: url("http://static.gox.vn/media/avatar/images/khung_img_hov.gif")
  no-repeat scroll 0 0 transparent; cursor: pointer; } .ItemFMvilist li img:hover{
  background: none repeat scroll 0 0 transparent; } td#tditemshop { position:relative;
  float:left; margin:5px; list-style-type: none; width:520px; height: 365px;
  overflow: auto; display:block; padding: 0 10px; } #menushop span{ padding:0
  9px; } #menushop span:hover{ cursor: pointer; }
</style>
<input type="hidden" value="" name="Phong">
<input type="hidden" value="" name="Toc">
<input type="hidden" value="" name="Kinh">
<input type="hidden" value="" name="Suc">
<input type="hidden" value="" name="Ao">
<input type="hidden" value="" name="Quan">
<input type="hidden" value="" name="Thu">
<input type="hidden" value="" name="Canh">
<input type="hidden" value="" name="mPhong">
<input type="hidden" value="" name="mToc">
<input type="hidden" value="" name="mKinh">
<input type="hidden" value="" name="mSuc">
<input type="hidden" value="" name="mAo">
<input type="hidden" value="" name="mQuan">
<input type="hidden" value="" name="mThu">
<input type="hidden" value="" name="mCanh">
<table align="center" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="650"
class="tborder" style="background: white url(http://www.s2u.vn/template/S2u-NewStyle/images/stripe.gif) repeat top right;">
  <tbody>
      <tr>
        <td height="30" colspan="2" class="tcat">
            <div id="menushop" style="display:block; padding: 0 20px">
              <span id="h323-canh">
                  Cánh
              </span>
              <span id="h324-mat-kinh">
                  Mắt kính
              </span>
              <span id="h325-trang-suc">
                  Trang sức
              </span>
              <span id="h326-kieu-toc">
                  Kiểu tóc
              </span>
              <span id="h327-ao">
                  Áo
              </span>
              <span id="h328-quan">
                  Quần
              </span>
              <span id="h329-thu-cung">
                  Thú cưng
              </span>
              <span id="h330-phong-nen">
                  Phông nền
              </span>
              <img id="clickLoad" style="float:right; display:none;" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
              alt="Loading">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="center" width="240px" valign="middle" style="padding: 5px">
            <table style="background: white url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/bg_pos10.gif) bottom; color: #333333;  border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
            width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
            class="tborder">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                        <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" style="background: white url(http://www.s2u.vn/template/S2u-NewStyle/images/stripe.gif) repeat top right;"
                        class="tborder">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td colspan="4">
                                    <p align="center" style="padding: 5px; background: #CCCCCC; text-shadow: 0 0 0.2em #8877FF, 0 0 0.2em #8877FF, 0 0 0.2em #8877FF;">
                                      Xem trước Avatar
                                    </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviKinh">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/0AAF8C2E839062CF37F90DB627C26F60.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviSuc">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/FF6AE7113FEA5DEB34337DFE6E9E9690.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviToc">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/B6E50E28FDFE285D68F1AF64195B2F44.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviAo">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/CB89140C8E60B214662B83702375A422.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td colspan="3" rowspan="4">
                                    <div align="center" id="showAvatar">
                                      <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/D8A80E07581C3428B2C31C49CDFAB21E.png">
                                    </div>
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviQuan">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/32F4253CA9FD07991438298115ACE525.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviThu">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/74F6B82D755679B3C53211B431DBD561.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviPhong">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/F6B3ABA6B32EC2677B9254CAA20DA7A6.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviCanh">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/0A0E086E08B9DE3C52377B13217F9DD8.png">
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="240px" valign="middle" height="10px">
                        <span style="color:blue; font-weight: bold; padding: 2px 10px">
                          Xin chào:
                        </span>
                        <span id="nickthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                        <br/>
                        <span style="color:red; font-weight: bold; padding: 2px 2px 2px 10px">
                          Tài khoản:
                        </span>
                        <span id="pointthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                        <br/>
                        <span style="color:green; font-weight: bold; padding: 2px 13px 2px 10px">
                          Giới tính:
                        </span>
                        <span id="sexthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
        </td>
        <td rowspan="2" style="background: white url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/title_10.jpg) repeat; border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
        width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
        class="tborder" id="tditemshop" class="gensmall row2">
            <ul class="ItemFMvilist">
            </ul>
            <br>
            <span class="gensmall">
            </span>
        </td>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
<br/>
<table id="muahang" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
class="tborder">
  <tbody>
      <tr>
        <td align="center" height="28" colspan="2" class="catBottom">
            <span id="tipchokhach" style="margin: auto; text-align: center; width: 100%;">
              <font color="red">
                  <strong>
                    Hướng dẫn
                  </strong>
              </font>
              :
              <i>
                  <font face="Georgia">
                    <font color="#FFF">
                        Hãy lựa chọn
                        <font color="green">
                          <strong>
                              Items
                          </strong>
                        </font>
                        cho Avatar của bạn.
                    </font>
                  </font>
              </i>
              <img title="hihi" src="http://r20.imgfast.net/users/2012/10/88/45/smiles/3515602148.gif"
              alt="hihi" longdesc="135">
            </span>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
<iframe name="shopAuto" height="0px" width="0px" frameborder="0">
</iframe>
<div id="userdata" style="display:none">
</div>
<form id="hoadon" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)"
name="post" method="post" action="/post">
  <table style="display:none" id="layhoadon" cellspacing="1" cellpadding="0"
  border="0" width="100%" class="tborder">
      <tbody>
        <tr>
            <td align="center" height="28" colspan="2" class="catBottom">
              <input type="hidden" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"
              tabindex="2" maxlength="255" size="45" value="" name="subject" class="post">
              <input type="hidden" onselect="storeCaret(this)" name="message" onkeyup="storeCaret(this)"
              onclick="storeCaret(this)" class="post" id="text_editor_textarea">
              <input type="hidden" value="0" name="lt">
              <input type="hidden" value="newtopic" name="mode">
              <input type="hidden" value="41" name="f">
              <input type="submit" value="Lấy hóa đơn" class="mainoption" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»')"
              name="post" tabindex="6" accesskey="s">
            </td>
        </tr>
        <tbody>
  </table>
</form>
<br/>
<br/>
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
  <table style="background:#FFF url('http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bg10.png') repeat; border: 0px solid black; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
  width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
  class="tborder">
      <tr>
        <td width="100%" align="left">
            Powered by phpBB® Version 2.0
            <br>
            Copyright ©2000 - 2011, GNU General Public License
        </td>
        <td width="300" align="right" style="display:inline; float: right;">
            Shop avatar©
            <a href="http://www.FMvi.org">
<span style="color:blue"><strong>FMvi</strong></span>
-
<span style="color:green"><strong>Group</strong></span>

</a>
            <br>
            Written by
            <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=battuvuong">
<span style="color:red"><strong>baivong™</strong></span>
</a>
        </td>
      </tr>
  </table>
</font>
<br>
<br>
<div id="h323-canh" valign="middle" style="display: block; background: none repeat scroll 0 0 #000000; height: 100%; position: fixed; width: 100%; left: 0; overflow: hidden; top: 0; z-index: 99;opacity: 0.9;">
</div>
<script>
var wxemthu = jQuery(window).width() / 2 - 64;
var hxemthu = jQuery(window).height() / 2 - 64;

jQuery("div#h323-canh").html('<img style="display: block; background: none; position: fixed; width: 128px; left: ' + wxemthu + 'px; overflow: hidden; top: ' + hxemthu + 'px; z-index: 9999;" alt="Loading..." src="http://farm04.go.vn/photo/data/20110929/10798851/D1CEC9EB2F2FC491DFCC19DCBE05C64E.gif">');

jQuery('#nickthanhvien9x').load('/popup_help.forum?l=miscvars&i=mes_txt a[href*="/profile.forum?mode=viewprofile"]:last', {
  limit: 25
}, function() {
  var khachmuafmvi = jQuery('#nickthanhvien9x a').attr('href');
  if (jQuery("#nickthanhvien9x").text() === "Anonymous") {
      jQuery("#menushop").html('<strong>Bạn không có quyền truy cập trang này!</strong><font face="Comic Sans Ms"><strong> Vui lòng <a href="/login?redirect=/h24-Shop-Avatar-Anime" rel="nofollow">Đăng Nhập</a> hoặc <a href="/register" rel="nofollow">Đăng ký</a>.</strong></font>');
      self.location = "/login?redirect=/h24-Shop-Avatar-Anime";
  };
  jQuery('#pointthanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-13 .field_uneditable', {
      limit: 25
  }, function() {
      jQuery('#pointthanhvien9x').text(jQuery(this).text());

      jQuery('#sexthanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-7 .field_uneditable img', {
        limit: 25
      }, function() {

        jQuery("#userdata").load("/profile?mode=editprofile form#register", {
            limit: 25
        }, function() {

            jQuery("#register").attr("target", "shopAuto");

            jQuery("div#h323-canh").html('<img style="display: block; background: none; height: 128px; position: fixed; width: 128px; left: ' + wxemthu + 'px; overflow: hidden; top: ' + hxemthu + 'px; z-index: 9999;" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/shopic10.png" />');

            var listItem = jQuery("#profile_field_13_3").val();
            jQuery("input[name='Phong']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("57,"), listItem.indexOf("57,") + 9));
            jQuery("input[name='Canh']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("47,"), listItem.indexOf("47,") + 9));
            jQuery("input[name='Quan']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("50,"), listItem.indexOf("50,") + 9));
            jQuery("input[name='Ao']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("49,"), listItem.indexOf("49,") + 9));
            jQuery("input[name='Kinh']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("51,") - 1, listItem.indexOf("51,") + 8));
            jQuery("input[name='Toc']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("48,") - 1, listItem.indexOf("48,") + 8));
            jQuery("input[name='Thu']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("58,") - 1, listItem.indexOf("58,") + 8));
            jQuery("input[name='Suc']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("66,") - 1, listItem.indexOf("66,") + 8));

            if (listItem.indexOf("51,") != -1) {
              jQuery("#fmviKinh").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/51/' + listItem.slice(listItem.indexOf("51,") + 3, listItem.indexOf("51,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("66,") != -1) {
              jQuery("#fmviSuc").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/66/' + listItem.slice(listItem.indexOf("66,") + 3, listItem.indexOf("66,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("48,") != -1) {
              jQuery("#fmviToc").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/48/' + listItem.slice(listItem.indexOf("48,") + 3, listItem.indexOf("48,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("49,") != -1) {
              jQuery("#fmviAo").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/49/' + listItem.slice(listItem.indexOf("49,") + 3, listItem.indexOf("49,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("50,") != -1) {
              jQuery("#fmviQuan").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/50/' + listItem.slice(listItem.indexOf("50,") + 3, listItem.indexOf("50,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("58,") != -1) {
              jQuery("#fmviThu").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/58/' + listItem.slice(listItem.indexOf("58,") + 3, listItem.indexOf("58,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("57,") != -1) {
              jQuery("#fmviPhong").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/57/' + listItem.slice(listItem.indexOf("57,") + 3, listItem.indexOf("57,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("47,") != -1) {
              jQuery("#fmviCanh").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/47/' + listItem.slice(listItem.indexOf("47,") + 3, listItem.indexOf("47,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            jQuery("img[src*='/,']").each(function() {
              jQuery(this).replaceWidth('<img width="50" height="50" src="http://i1193.photobucket.com/albums/aa346/fmvigroup/' + jQuery(this).parent().attr("id") + '.png" alt="FMvi" />');
            });

            jQuery("div#showAvatar").html('<object width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + jQuery("input[name='Phong']").val() + jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val() + jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" + jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() + jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val() + '"></object>');

            jQuery("div#h323-canh, #menushop span").click(function() {
              jQuery("#menushop span").css('color', 'white');
              jQuery(this).css('color', 'yellow');
              jQuery("#clickLoad").show();
              jQuery(".ItemFMvilist").load('/' + jQuery(this).attr("id"), {
                  limit: 25
              }, function() {
                  jQuery("div#h323-canh").remove();
                  jQuery("#clickLoad").fadeOut(1000);
                  jQuery("#register input[type='submit']").click(function() {
                    jQuery("#hoadon input[name='subject']").val('Hóa đơn mua hàng của ' + jQuery("#nickthanhvien9x").text());
                    jQuery("#hoadon #text_editor_textarea").val('[color=black][table id=hoadonchitiet width=100% align=center border=0][tr][td][center][i][b][color=red]' + jQuery("#nickthanhvien9x").text() + '[/color] đã mua các[/i] [color=#0033FF]Item[/color] [i]sau cho[/i] [color=#009900]Avatar[/color] [i]của mình[/i]:[/b][/center][/td][/tr][tr][td][center][img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/47/' + jQuery("input[name=mCanh]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/57/' + jQuery("input[name=mPhong]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/48/' + jQuery("input[name=mToc]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/51/' + jQuery("input[name=mKinh]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/66/' + jQuery("input[name=mSuc]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/49/' + jQuery("input[name=mAo]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/50/' + jQuery("input[name=mQuan]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/58/' + jQuery("input[name=mThu]").val() + '.gif[/img][/center][/td][/tr][/table][/color]');
                    jQuery("#layhoadon").fadeIn(3000);
                    jQuery("#muahang").hide();
                    jQuery("#register").hide();
                  });

                  if (Number(jQuery("#pointthanhvien9x").text()) <= 1000) {
                    jQuery("#tipchokhach").parent().html('<span style="margin: auto; text-align: center; width: 100%;"><font color="red"><strong>Thông báo</strong></font>:<i> <font face="Georgia"><font color="yellow">Bạn không có đủ <font color="green"><strong>Points</strong></font> để mua Item! Vui lòng quay lại sau</font></font></i>  <img title="hihi" src="http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/462594.gif" alt="hihi" longdesc="135"> </span>');
                    jQuery("#hoadon, #register tr:last td").remove();
                  };

                  jQuery(".itemGovn").click(function() {

                    jQuery(this).html('<img width="50" height="50" src="http://i1193.photobucket.com/albums/aa346/fmvigroup/' + jQuery(this).attr("id") + '.png" alt="FMvi" />');
                    jQuery("input[name=" + jQuery(this).attr('id').slice(4) + "]").val("");
                    jQuery("input[name=m" + jQuery(this).attr('id').slice(4) + "]").val("");

                    var paramItemD = jQuery("input[name='Phong']").val() + jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val() + jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" + jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() + jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val();
                    jQuery("#profile_field_13_3").val(paramItemD);

                    jQuery("div#showAvatar").html('<object width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + paramItemD + '"></object>');
                  });

                  jQuery("img[alt='Item']").click(function() {

                    jQuery("#muahang").remove();

                    jQuery("#userdata").show();

                    jQuery("form#register tr").hide();

                    jQuery("form#register input[type='submit']").val("Mua hàng");

                    jQuery("form#register input[type='reset']").remove();

                    jQuery("form#register tr:last").fadeIn(1500);

                    var srcItem = jQuery(this).attr('src');
                    var codeItem = srcItem.slice(srcItem.length - 9, srcItem.length - 4);
                    var typeItem = srcItem.slice(srcItem.length - 12, srcItem.length - 10);

                    if (typeItem === "51") {
                        jQuery("input[name='Kinh']").val("|51," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mKinh']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviKinh").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "66") {
                        jQuery("input[name='Suc']").val("|66," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mSuc']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviSuc").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "48") {
                        jQuery("input[name='Toc']").val("|48," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mToc']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviToc").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "49") {
                        jQuery("input[name='Ao']").val("49," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mAo']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviAo").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "50") {
                        jQuery("input[name='Quan']").val("50," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mQuan']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviQuan").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "58") {
                        jQuery("input[name='Thu']").val("|58," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mThu']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviThu").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "57") {
                        jQuery("input[name='Phong']").val("57," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mPhong']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviPhong").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "47") {
                        jQuery("input[name='Canh']").val("47," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mCanh']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviCanh").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };

                    var paramItem = jQuery("input[name='Phong']").val() + jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val() + jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" + jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() + jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val();

                    jQuery("#profile_field_13_3").val(paramItem);

                    jQuery("div#showAvatar").html('<object width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + paramItem + '"></object>');

                  });

              });

            });
        });
      });
  });
});
</script>lllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

Admin

avatar
Admin - BQT Tối Cao
Admin - BQT Tối Cao
ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet:

Chèn:
Code:
#hoadonchitiet{background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bgf12.gif) repeat scroll 0 0 #000000; border: 0px solid black; border-radius: 5px 5px 5px 5px; box-shadow: 2px 2px 3px #999999; height: auto !important; left: 5px; margin: 10px 0 15px 5px; min-height: 40px; overflow: visible; padding: 10px; position: relative; top: 6px; width: 97%;}

Tìm đoạn code này trong bước 6:
Code:
<input type="hidden" value="41" name="f">

Thay số 41 bằng số thứ tự chuyên mục trong bước 1 ( 1 vị trí ).

Sau khi làm xong bước 5, các bạn sẽ có 8 trang HTML,
các bạn lấy số thứ tự trang và thay vào các vị trí sau trong bước 6:
Spoiler:
h323-canh thay số 323 bằng số thứ tự trang HTML Item cánh. Ví dụ của FMvi là http://www.fmvi.org/h37-item-canh thì mình sẽ thay số 323 bằng 37 ( 6 vị trí ).
Tương tự các bạn thay:
h324-mat-kinh thay số 324 bằng số thứ tự trang HTML Item mắt kính ( 1 vị trí ).
h325-trang-suc thay số 325 bằng số thứ tự trang HTML Item trang sức ( 1 vị trí ).
h326-kieu-toc thay số 326 bằng số thứ tự trang HTML Item kiểu tóc ( 1 vị trí ).
h327-ao thay số 327 bằng số trang thứ tự HTML Item áo ( 1 vị trí ).
h328-quan thay số 328 bằng số trang thứ tự HTML Item quần ( 1 vị trí ).
h329-thu-cung thay số 329 bằng số thứ tự trang HTML Item thú cưng ( 1 vị trí ).
h330-phong-nen thay số 330 bằng số thứ tự trang HTML Item phông nền ( 1 vị trí

/h24-Shop-Avatar-Anime các bạn thay số 24
bằng số thứ tự trang HTML Shop của bạn,
ví dụ của FMvi là
http://www.fmvi.org/h38-shop-avatar-anime
thì mình sẽ thay số 24 bằng 38 ( 2 vị trí ).

*
Code:
jQuery("#pointthanhvien9x").text()) <= 1000


Thay số 1000 bằng số point giới hạn,
nếu muốn cho thành viên đổi tự do thì thay bằng số 0.
Để trừ point bạn vào
ACP - Modules - Points and reputation - Points system - Points management:
Tìm chuyên mục Hóa đơn mua Item Avatar anime tạo ở bước 1,
sửa lại thành số tiền bạn muốn trừ.
Ví dụ -10, hoặc +0 nếu bạn muốn để thành viên dùng tự do.

#profile_field_13_3: Đây là Id của Input Text field mà các bạn tạo ở bước 2,
nếu id của bạn là profile_field_13_1
thì bạn thay #profile_field_13_3 thành #profile_field_13_1 ( 3 vị trí )


------------------ o0o- Hết -o0o------------------


Ứng dụng flash sử dụng trong Shop avatar anime
có nguồn gốc từ chức năng Tạo avatar hoạt hình của
Go.vn - Mạng xã hội Việt Nam
Chuyển thể thành ứng dụng trong Forumotion
bởi baivong - www.FMvi.orglllllllllllllllllllllllllllllll
Xem lý lịch thành viên http://teennet.forumvi.com

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết